SLU-nyhet

Landskapsarkitektsstudenter firar SLU 40 år med installationer

Publicerad: 06 november 2017

De landskapsarkitektsstudenter på SLU som påbörjade sitt andra år i höstas har haft i uppgift att skapa installationer för att SLU i år fyller 40 år. Platsen Ultuna, där SLU i Uppsala ligger, är utgångspunkten och inspirationen. Nu är installationerna klara och det är många spännande lösningar. Allt från en stor spegelkub, en tall som förgäves sträcker sina rötter mot det hårdgjorda underlaget, en historisk vandring till en gestaltning av studenternas inre liv.

Kom och se installationerna och diskutera med studenterna om de konstnärliga tankar som ligger till grund för deras skapelser.

– När vi började projektet tänkte vi inte att slutresultatet skulle bli så här. Det har varit en spännande process att ta sig igenom, säger student Sofia Hane om tallen som tycks sväva ovanför marken.

På kursen deltar 48 studenter. De har haft flera delmoment de ska klara av och mycket av svårigheten ligger i hur de gruppvis tillsammans till slut har löst uppgiften. Arbetet drivs framåt genom modeller och skisser.

Landskapsarkitektursstudenterna har nu tillbringat över ett år på Ultuna. Platsen har blivit en välbekant miljö. Därför börjar kursen med övningar där studenterna med nya ögon ska upptäcka Ultuna. Moment som ingår är Vandra ditt namn. Känn gränsen i kroppen, Min egen slinga, Danspromenad, Platsens färg samt Med eller utan objekt.

Kom och se

Kom till Ultuna den 8 november klockan 13.00 och se installationerna och diskutera med studenterna. Kontakta kursledare Ylva Dahlman för bestämma mer exakt plats. Om tiden inte passar går det bra att bestämma en ny tid med Ylva.

Kontakt

Ylva Dahlman, universitetslektor vid institutionen för stad och land
Telefon: 018-67 25 02 och 0730-88 29 56
E-post: ylva.dahlman@slu.se

Fakta:

Institutionen för stad och land har fått bidrag från SLU för att kunna ställa ut studenternas installationer under en vecka efter kursens slut. Studenternas gestaltningar ställs ut på Campus Ultuna under perioden 7–15 november.


Kontaktinformation