SLU-nyhet

Förbättrad rådgivning till enskilda skogsägare

Publicerad: 17 juni 2016

Hur vet skogsägare att skogsföretagen tagit hänsyn till ägarens mål och hur bestämmer man som skogsägare sig för en målsättning om det inte finns information om vad resultaten blir av olika mål med skogsskötseln?

Rådgivningen som skogsföretagen erbjuder enskilda skogsägare håller på att förändras. Det är inte längre tillräckligt att erbjuda generella rekommendationer för hur skogen bör skötas baserade på skogsskötselmallar för ökad virkesproduktion. Istället bör rådgivningen baseras på skogsägarens egna mål med skogen. Jägmästarstudent Elinor Österhult Brehmer har i sitt examensarbete "Utformning av skogsägarstrategier hos Norra Skogsägarna med hjälp av Heureka PlanWise" tittat närmare på detta. Resultaten visar att det går att ta fram alternativa och relevanta skogsägarstrategier med Heureka PlanWise, och att med hjälp av guiden går att identifiera den strategi som bäst sammanfaller med skogsägarens målsättningar.

Elinor skapade ett begränsat antal skogsägarstrategier genom att utreda enskilda skogsägares målformuleringar. Tanken var dels att hjälpa skogsägaren identifiera en lämplig skogsägarstrategi, men även att skapa förståelse hos skogsägaren vilken potential skogsinnehavet har, det vill säga; olika sätt att sköta skogen ger olika resultat.  

Inledningsvis gjordes litteraturstudier av mål hos enskilda skogsägare och intervjuer med skogsägare. Därefter skapades olika skogsägarstrategier i PlanWise samt en webbaserad guide för att hjälpa skogsägare identifiera en lämplig skogsägarstrategi. Även en resultatpresentation framställdes för att kunna visa utfallet av de olika skogsägarstrategierna. 


Kontaktinformation

Porträttfoto av Karin ÖhmanKarin Öhman, Professor
Institution för skoglig resurshushållning, SLU
karin.ohman@slu.se, 090-786 85 88