SLU-nyhet

Sigrid Agenäs har fått Ultuna Studentkårs Pedagogiska pris 2016!

Publicerad: 27 oktober 2016
Porträttbild på Sigrid Agenäs. Foto.

Sigrid Agenäs, husdjursagronom, och sedan december i år, professor i idisslarnas skötsel med inriktning mot laktationsbiologi, har blivit utsedd till att få Ultuna Studentkårs (ULS) Pedagogiska pris 2016!

Sigrid har undervisat vid SLU sedan 1999 och har varit kursansvarig och examinator på ett flertal kurser på kandidat-, master- och doktorandnivå. Just nu ansvarar hon bland annat för den naturvetenskapliga grundkursen för husdjursagronomstudenterna, en masterkurs och en doktorandkurs i laktationsbiologi och för utvecklingen av en ny kurs på masternivå i produktionsbiologi. Förutom detta föreläser Sigrid på naturvetenskaplig grundkurs för husdjursagronomstudenter, i laktationsbiologi och komparativ laktationsbiologi och om försöksplanering, vetenskapligt skrivande och kritisk granskning. Utöver kurser vid HUV medverkar Sigrid i undervisning i fysiologi och handleder samt examinerar självständiga arbeten på kandidat- och masternivå för studenter som läser till husdjursagronom och veterinär.

Sigrid uppskattas i sin roll som kursledare och föreläsare för att hon är driven, engagerad och tydlig, och för att hon har stor tilltro till studenternas förmåga. Sigrid brinner för att studenterna skall vara självständiga i sitt lärande och ett led i detta är ett systematiskt arbete med att utveckla studenternas förmåga att läsa och kritiskt granska vetenskaplig litteratur. Hon arbetar aktivt med att stimulera studenterna till diskussion och strävar efter att nå hög studentaktivitet både under föreläsningar och i andra undervisningsmoment.  Hon provar ofta nya undervisningsmetoder för att förbättra sin undervisning, och visar även stort intresse för andras undervisning. Sigrid är ledamot av programnämnden vid VH-fakulteten. Vi på HUV är glada och stolta för att Ultuna studentkår har uppmärksammat vår duktiga kollega! Priset delas ut på Luciabalen på Ultuna den 10 december.


Kontaktinformation