SLU-nyhet

3D-labb för skogsutbildning får tre miljoner kronor

Publicerad: 19 december 2016

Ljungbergsfonden ger fortsatt stöd till SLU:s satsning på ny teknik för 3D-fjärranalys och spridning av kunskap kring tekniken inom ramen för skogliga och tekniska utbildningar. Ljungbergslaboratoriet på SLU i Umeå etablerades under 2014 som en del i Ljungbergsfondens satsning ”Nya läromedel och övningar för jägmästar- och skogsmästarprogrammen vid SLU”.

Styrelsen för Ljungbergsfonden beslutade den 13 december att investera 2,9 Mkr i en fortsatt satsning i Ljungbergslaboratoriet vid SLU:s skogsvetenskapliga fakultet i Umeå, där den lyckade etableringen nu breddas till att nå ännu fler.

Ljungbergslaboratoriet är ett utbildningslaboratorium för 3D-fjärranalys av skog där den senaste tekniken finns vad gäller plattformar och sensorer. Likaväl finns världsledande forskning som sprids genom kurspaket samt en unik tvådagars kurs som även kan erbjudas på andra platser än i Umeå.

Vi tar helt enkelt med oss utrustningen och kommer till er och kör en praktisk kurs i hur den nya tekniken kan användas för skogliga ändamål, säger Mattias Nyström, forskare vid SLU i Umeå.

Den lyckade etableringen av laboratoriet har gett jägmästar- och ingenjörsstudenter vid Umeå Universitet unika möjligheter att experimentera och göra arbeten med senaste tekniken inom 3D-fjärranalys. I Ljungbergsfondens nya investering kommer vi bredda verksamheten för att nå Sverige och världen med senaste sensorerna och kunskap kring analys och användning av 3D-data.

För drygt en månad sedan blev det också klart att Vinnova tillsammans med SLU startar upp ett systerlaboratorium till Ljungbergslaboratoriet, kallat Skogsdatalabbet, med företag och myndigheter som målgrupp. Skogsdatalabbet planeras att invigas i september 2017.

Vi ser goda vinster med att samordna Skogsdatalabbet och Ljungbergslabbet. Här finns stor potential till unika samarbeten mellan forskare, företag, myndigheter och studenter, säger Mattias Nyström.

I korthet kommer projektet att uppdatera och köpa in nya sensorer för insamling av 3D-data. Bland annat planeras en laserskanner till drönare som kommer att ge unika data ända ner på trädnivå. Vidare kommer labbet att vara öppet för studenter under en eftermiddag varje vecka. Detta ger studenterna möjlighet att arbeta med egna projekt och skapa innovationer och samtidigt få stöd av experter inom fjärranalysområdet.

– Vi skapar även små utbildningspaket som innehåller videoföreläsningar, exempeldata och övningar som kan användas för att på ett enkelt sätt komma igång, säger Jonas Bohlin, lärare vid SLU i Umeå.

För att öka kunskapen kring tekniken kommer veckovisa seminarier att ges av forskare, företag och myndigheter.

–Vi kommer att filma seminarierna och tillgängliggöra dem och utbildningspaketen via nätet, säger Jonas Bohlin.

Under 2018 och 2019 arrangerar vi tillsammans med Skogsdatalabbet ett Hackathon vid SLU i Umeå. Sist men inte minst kommer verktyg att utvecklas för att med Virtual Reality uppleva 3D-data och i 3D miljön visualisera resultatet olika analyser.

Mer information:

Ljungbergslaboratoriets hemsida: www.rslab.se

Skogsdatalaboratoriets hemsida: www.slu.se/skogsdatalabb

Facebook sida: www.facebook.com/RemoteSensingSLU

Youtube kanal: www.youtube.com/channel/UCIjkxj8mZXD-RuIiBY1Ta0Q