SLU-nyhet

Myndigheter och företag för jämställd skogssektor

Publicerad: 03 november 2016

Fakulteten för skogsvetenskap har, tillsammans med företag, myndigheter och andra organisationer i Skogsriket Västerbotten, formulerat och undertecknat en avsiktsförklaring för en jämställd skogssektor.

 på bilden: Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, Birgitta Boström, SCA Skog, Kennet Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten, Linda Nyström, + Project, Umeå universitet, Ann Dolling, Sveriges lantbruksuniversitet, Pär Lärkeryd, Norra skogsägarna och Maria Hedblom, Skogstekniska klustret.

Avsiktsförklaringen undertecknades för SLU:s räkning av Ann Dolling, vicedekan för likavillkorsfrågor vid fakulteten för skogsvetenskap.

Målet med avsiktsförklaringen är en jämställd skogssektor som innebär att kvinnor och män ska se potentialen och vilja vistas, bruka, äga och arbeta i skogen.

Skogsriket Västerbotten har planerat in ett antal aktiviteter för att gå vidare utifrån avsiktsförklaringen, bland annat:

  • Samarbete med jägmästarutbildningen på SLU. Studenter och företrädare för branschen deltar i ett antal träffar och diskuterar frågor som rör jämställdhet och kompetensförsörjning.
  • Delta vid Skogens dag på Grand Hotel i januari med information om avsiktsförklaringen och jämställdhetsarbetet.
  • Verka för att genusperspektivet ska synliggöras i det kommande nationella skogsprogrammet

På bilden, från vänster: Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten, Birgitta Boström, SCA Skog, Kennet Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten, Linda Nyström, + Project, Umeå universitet, Ann Dolling, Sveriges lantbruksuniversitet, Pär Lärkeryd, Norra skogsägarna och Maria Hedblom, Skogstekniska klustret.

Foto: Emma Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten

Relaterade sidor:


Kontaktinformation