26 aug
27 aug

Kalmar

Håll näsan över vattnet! Ett animerat samtal med animeringar

evenemang |

Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur vid SLU, Uppsala, bjuder in till samtal, inom ramarna för projektet KONSTKIOSK i Kalmar.

Kan en ny syn på hur vi lever kring kusten göra det lättare att möta problemen med översvämningar och stigande hav? Konst är tänkt att engagera medborgarna i frågan. Den 10 juni landade projektet Konstkiosk i Sylvanderparken i Kalmar och blev en mötesplats med visualiseringar och konstutställningar.

Det är i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet COALA som utforskar hur en flexibel markanvändning kan vara en möjlig strategi för att långsiktigt anpassa våra kustområden till stigande hav och erosion. Exempel på en flexibel användning kan vara parker som tål att översvämmas eller bostäder som är flyttbara.

Konstkiosk är ett projekt som vill lyfta konstens och arkitekturens roll i samhället. Initiativtagare till samarbetet mellan forskare och konstnärer är Carola Wingren som är professor i landskapsarkitektur vid SLU. Drivande i konstprojektet är konstnärerna Christel Lundberg och Peter Dacke, som gjort en historisk och platsspecifik research som resulterat i en utställning som visas upp på och runt kiosken. Det kommer finnas fyra olika promenadstråk som besökare kan följa där stråken kantas av ett 50-tal unika konstverk på temat.

Konstkiosk har hållit öppet och erbjudit olika aktiviteter under sommaren - från den 10 juni till den 9 september - där besökare kan se en utställning i och kring Konstkiosk men också ges möjlighet att diskutera och interagera med forskare och konstnärer i olika workshops.

Utställningen i Konstkiosk visar ett gestaltningsförslag för Sylvanderparken och en metaforisk bild av hur den skulle se ut om Grönlandsisen smälte. I programmet ingår det också en utställning med bland annat studenter från SLU som ställer ut modeller av ett flexibelt kustområde, illustrerat genom 3D-modeller, musikkompositioner, poesi och grafiska romaner.

- Genom vårt samarbete med Konstkiosk vill vi möta medborgare i Kalmar och fånga in lokal kunskap om hur landskapet är och hur det förändrats över tid. Vilka berättelser finns om platser och värden som är särskilt värdefulla att ta tillvara, och hur kan de bidra till  framtidsvisioner för ett landskap i förändring och hur flexibla funktioner kan vara en del i det. Medborgare och besökare kommer kunna berätta, rita, fota och forma sina tankar på plats också i diskussion med forskarna, och även posta material i en särskild brevlåda, säger Carola Wingren, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet.