26 maj

Alnarp/Uppsala/Online

Thesis Day 2023

evenemang |

Den 26 maj presenterar studenter sina examensarbeten för kursare, vänner och familj, samt representanter från arbetslivet. Thesis Day innehåller en digital posterutställning samt evenemang i Alnarp och Uppsala med muntliga presentationer, mingel och festligheter.

Program

Detaljerat program kommer finnas i mitten av maj.

10.00 Digital posterutställning öppnar
(utställningen innehåller i nuläget 2022 års deltagare. 2023 års utställning kommer finnas tillgänglig kl 10.00 den 26 maj, 2023)

11.30 Posterutställningen öppnar i Ultuna och Alnarp.

13.15-13.45 Akademiska juryn går igenom utställningen. Studenter förväntas stå vid sin poster.

14.00 Inledningstal av SLU-alumn, muntliga presentationer av studenter, utmärkelser och avslutningsceremoni.

15.45 Mingel och firande

I Alnarp följs Thesis Day av en avslutningsceremony för alla studenter som tar examen detta läsår.

Plats

Campus Alnarp: Loftet, Alnarpsgården, Sundsvägen 6, Alnarp

Campus Ultuna: Plan 1, Ulls hus, Almas allé 8, Uppsala

Relaterade sidor: