24 maj

P O Bäckströms sal, Umeå

Let's talk science! Ökar skogsavverkningen i Europa - och har det skett abrupt?

interna händelser | seminarier, workshops |

Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till med syftet att uppmuntra det vetenskapliga samtalet inom SLU. Den här gången är det professor Rubén Valbuenas tur att bjuda in till diskussion.

THE SEMINAR WILL BE GIVEN IN ENGLISH.

En artikel i Nature från juli 2020 påstod att det skett en abrupt ökning av avverkad skog i hela Europa från 2015 och framåt. Detta baserades på data om avskogning som tagits fram med satellitbilder. Påståendet spreds av internationell media och skapade en hel del turbulens bland skogens aktörer, både inom industri, vetenskapssamhälle och det politiska systemet. Skedde det verkligen en ökning? Var den i så fall abrupt? Och vad var i så fall orsaken?

Rubén Valbuena, professor i fjärranalys, leder oss genom en spännande berättelse som handlar om politik, forskningskommunikation och de mänskliga aspekterna av vetenskaplig upptäckt. Samtalet kommer att handla om några av de viktigaste forskningsfrågorna som vi behöver hantera och som kommer att påverka alla med intressen i skogen på ett eller annat sätt. 

Rubén kommer att prata om satellitinformationens för- och nackdelar och kommer att få sällskap av professorerna Francisco X. Aguilar och Peichen Gong från institutionen för skogsekonomi.

Lokal:
Umeå: PO Bäckströms sal
Ultuna: Grimsö
Alnarp: Silvikum

Zoom-länk inte tillgängligt.

Fakta

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Annika Mossing, kommunikatör
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
annika.mossing@slu.se, 0727-10 39 44