14 nov

Stadshallen / Lund City Hall, Lund

Urban food policy: a key ingredient for resilient food systems

konferenser | seminarier, workshops |

EU Days i Lund 14-15 november är ett öppet forum för dialog och utbyte av idéer om Sveriges och Europas framtid. SLU Future Food medverkar med ett panelsamtal om 'food planning'.

Hur kan vi bättre integrera livsmedelsfrågorna i stads- och landskapsplanering? Hur kan Sverige lära av framgångsrika europeiska exempel, och hur integrerar vi dessa erfarenheter och lärdomar i svensk livsmedelsplanering?

SLU Future Food anordnar under EU Days i Lund ett inspirerande samtal om livsmedelsplanering som ett verktyg på regional, nationell och EU-nivå och den urbana livsmedelspolitikens roll för att skapa resilienta urbana livsmedelssystem.

Deltagare i panelen:

  • Luke John Schafer, koordinator för FoodShift, Köpenhamns universitet
  • Jenny Bergsten, livsmedelsstrateg Region Skåne
  • Love Silow, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU
  • Lena Friblick, grundare av stiftelsen Botildenborg, Malmö
  • Moderator: Håkan Jönsson, gästprofessor vid Institutionen för människa och samhälle vid SLU och SLU Future Food

EU Days 14-15 november 2023 är ett öppet forum som är kostnadsfritt att delta i. Sista anmälningsdag är den 6 november. Mer information och program finns här: 

Mer om EU Days 14-15 nov 2023

 

Fakta

Tid: 2023-11-14 14:30 - 15:15
Ort: Lund
Lokal: Stadshallen / Lund City Hall
Arrangör: EU Days
Sista anmälningsdag: 6 november 2023