21 sep

SLU-biblioteket och online, Umeå

Värt att veta: Friluftslivets landskap - vem är var, och varför?

seminarier, workshops |
Carl Lehto. Porträttfoto.

Undersökningar visar att vi mår bra av att vara ute i naturen. Men vilken typ av skog eller natur väljer vi helst? Varför är vissa områden mer populära för friluftslivet än andra? Det är frågor som intresserar SLU-doktoranden Carl Lehto.

Carl Lehto är doktorand vid institutionen för ekologi vid SLU och forskar om friluftsliv. I sitt föredrag kommer han att presentera resultat från två studier av svenskars friluftsliv, den ena på en nationell skala och den andra på en kommunal skala (Umeå). Frågor som studierna lyfter är bland annat varför vissa områden används för friluftsliv medan andra väljs bort, men också hur olika typer av friluftslivsutövare väljer sina utflyktsområden.

Båda studierna var baserade på enkäter, där deltagarna fick svara på frågor om var och hur de rör sig i landskapet när de utövar friluftsliv. Svaren har sedan jämförts med olika kartmaterial (Nationella Marktäckedata, SLU Skogskarta m.m.), där Carl Lehto använt sig av maskininlärningsmodeller för att se vilka landskapsegenskaper som påverkar sannolikheten att ett område används för friluftsliv. Målet med undersökningarna var bland annat att öka kunskapen om hur svenskar valde sina friluftsområden.

Fakta

Tid: 2022-09-21 12:10
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket och online
Arrangör: SLU
Mer information:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalysfakulteten för skogsvetenskapSLU-biblioteket och SLU:s kommunikationsavdelning.

Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna.

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.