9 sep

Alnarp

Out of and into Africa

disputationer |

Charles Kwadha försvarar sin avhandling “Out of and into Africa: Odour-mediated interaction and detection of the human commensal Drosophila melanogaster and the invasive fly Drosophila suzukii”.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, SLU
lotta.malmborg@slu.se, 040-41 50 25