Björn i ett vinterlandskap
25 aug

Zoom

Rapportlansering: 10 år av jämställdhet på agendan

seminarier, workshops |

Det är nu drygt tio år sedan den nationella jämställdhetsstrategin för skogssektorn och dess underlagsrapport kring skogligt utbildades arbetsliv lanserades. Detta har bidragit till att placera jämställdhet högre upp på den skogliga agendan och initierat en rad insatser både på sektor- och organisationsnivå. Men vad har egentligen hänt och hur har det påverkat den skogliga arbetsmarknaden?

2011 visade den nationell enkät och underlagsrapporten på en tydlig könssegregering av den skogliga arbetsmarknaden och att skogligt utbildade kvinnor i högre utsträckning än män valde att lämna sektorn. För att undersöka effekterna av de senaste tio årens satsningar på jämställdhet fått den skogliga arbetsmarknadens könade förutsättningar genomfördes hösten 2021 en nationell uppföljningsenkät som riktade sig till skogligt utbildade kvinnor och män. Ett regional/geografiskt perspektiv samt ett ökat fokus på trakasserier och kränkningar utifrån #slutavverkat har utvecklats i den nya enkätstudien.

Under detta lunchseminarium presenterar huvudförfattarna Maria och Elias resultaten från denna uppföljningsenkät. I samband med seminariet lanseras även rapporten 10 år av jämställdhet på agendan digitalt inom ramen för Fakultetens för skogsvetenskaps rapportserie. Efter presentationen öppnas det upp för frågor och diskussion kring de berörda temana.

Hjärtligt välkommen!

 

Fakta

Tid: 2022-08-25 12:00 - 12:45
Ort: Zoom
Sista anmälningsdag: 24 augusti 2022
Mer information:

Enkäten och rapporten har genomförts tillsammans med Skogforsk och med ekonomiskt stöd av Gävleborgs, Örebros, Östergötlands, Jämtland-Härjedalens, Västernorrlands och Västerbottens regionala skogsprogram.