Larkdagen
22 apr

Campus, Alnarp

VÄLKOMNA TILL LARKDAGEN 2022!

Efter en tids uppehåll välkomnar vi nu alla till en av Sveriges största branschdagar inom landskapsarkitekturen, för intresserade, studerande och praktiserande landskapsarkitekter. Larkdagen sker i samband med firandet av landskapsarkitekturprogrammet som fyller 50 år och öppet hus. 09:45 – 16:00 Campus Alnarp 22a april

Årets tema är FUTURE LANDSCAPING som tar avstamp i att landskapsarkitekturprogrammet fyller 50 år. Vi presenterar stolt larkdagens föreläsare Lina Berglund-Snodgrass med föreläsningen ”Vilka framtider planeras för genom bilfria städer”, Alfred Nerhagen med föreläsningen ”Utmaningarnas landskap” och Henrik Sjöman med föreläsningen ”Betydelsen av städernas gröna miljöer för att möta framtidens utmaningar”.  Dagen kommer fyllas av flertalet workshops och ett panelsamtal med temat ”Hur kommer vi bo och leva om 50 år?” mellan Angelica Åkerman, Kristina Blennow, Ola Nylander och Karin Grundström.

Det kommer även hållas en mässa med intressanta företag: Sweco Architects, Trafikverket, Edge, PE Teknik & Arkitektur, Tyréns, WSP, CF Møller, Rådhuset Arkitekter, Norconsult, Stångby Plantskola, Essunga Plantskola, E-Planta Ekonomisk Förening, Planter, Hasselfors Garden, AFRY, Veg Tech, Milford Landskap, Cado, VA Syd, Cotton & Grahm, Sveriges Arkitekter, Växtvärket, SLU Karriär, SLU Alumn, Tidningen Utemiljö, Tidskriften Landskap.

Fri entré och öppet hus. Välkomna!


Kontaktinformation