30 mar

SLU-biblioteket och online, Umeå

Värt att veta: Vindbruk istället för skogsbruk – vad håller på att hända i skogslandskapet?

seminarier, workshops |
Johan Svensson

Det finns stora ambitioner för landbaserad vindkraft som en viktig del i omställningen till förnyelsebar elproduktion.

Med de stora ambitionerna för landbaserad vindkraft är vindbruk därmed den senaste stora markanvändningen, som kommer in på toppen av all annan markanvändning i redan hårt brukade landskap.

I ett pågående projekt finansierat av Vindval tittar vi bland annat på var i landet, på vilka markslag, för vilka markägare och hur stora arealer det handlar om. Eftersom det i stor utsträckning finns, byggs och planeras vindkraft på skogsmark, så frågar vi oss vilka konsekvenser detta får, men också om under vilka förutsättningar vindbruk och skogsbruk kan samexistera.

Föredragshållare är Johan Svensson, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU.

Fakta

Tid: 2022-03-30 12:10
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket och online
Arrangör: SLU
Mer information:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap, SLU-biblioteket och SLU:s kommunikationsavdelning.

Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna.

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.