11 jan
12 jan

Zoom

Redovisning examensarbeten veterinärmedicin

Välkommen att lyssna på redovisningar av examensarbeten i veterinärmedicin när veterinärstudenterna årskurs 6 redovisar sina arbeten 11-12 januari

Alla redovisningar kommer att ske i Zoom. I schemat framgår datum, tid och session för respektive redovisning. Logga in på huvudsessionen i Zoom. Välj därefter den session du är intresserad av att lyssna på. 

Slutligt schema för redovisning

Zoomlänk skickas ut per mejl till alla berörda studenter, handledare, ämnesexaminatorer samt VH-alla. Övriga intresserade ombeds kontakta vetexamensarbete@slu.se

Välkomna!

Fakta

Tid: 2022-01-11 08:00 - 2022-01-12 17:00
Ort: Zoom
Mer information:

vetexamensarbete@slu.seKontaktinformation