11 maj

On-line, Webinarium

Gruvdriftens påverkan på samiska rättigheter

seminarier, workshops |

Hur bra är Sverige på att respektera urfolks rättigheter inom tillståndsprövningar av nya gruvor? Kan Sverige bli ledande i världen i hur man uppnår social hållbarhet och rättvisa vid gruvbrytning inom urfolks traditionella områden?

Välkommen till webinarium den 11 maj om gruvnäring och samiska rättigheter – senaste forskningen om svenskt regelverk och myndighetspraxis. 

Majoriteten av gruvdrift, prospekterings-verksamhet och planerade gruvprojekt finns i Sveriges norra region. Etableringen av nya gruvor har på senare tid lett till ökade konflikter i Sápmi i norra Sverige. Skyddet av samiska rättigheter blir därför en central fråga för den svenska mineralpolitikens legitimitet och trovärdighet.

Resultaten från flera forskningsprojekt som analyserat svensk lagstiftning och myndigheters tillståndspraxis för gruvdrift och dess effekter presenteras av:

  • Christina Allard, biträdande professor och docent i rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet
  • Rasmus Kløcker Larsen, seniorforskare vid Stockholm Environment Institute
  • Kaisa Raitio, docent i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet

Seminariet hålls online och riktar sig till beslutsfattare, representanter för svensk gruvnäring och renskötsel, samiska och svenska politiker, forskare och andra intresserade samhällsaktörer.

Arrangörer

Seminariet arrangeras av Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute.

Fakta

Tid: 2021-05-11 10:00 -
Ort: Webinarium
Lokal: On-line
Arrangör: Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Stockholm Environment Institute
Mer information: