Tallrik med mat. Foto.
20 apr

Webbinar

Social hållbarhet i livsmedelssystemet

En gravid kvinna klappar en ko. Foto.

Hur ser den sociala hållbarheten ut i vårt nationella livsmedelssystem? Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, hälsa, rättvisa, makt, mat, rättigheter och individens behov. Vad innebär det i praktiken för vårt nationella livsmedelsystem och dess aktörer? Det är dags att sätta fokus på social hållbarhet i hela livsmedelssystemet.

SLU Future Food anordnar tillsammans med KSLA ett seminarium om social hållbarhet i livsmedelssystemet.

Vi kommer att diskutera frågor som: Vad är social hållbarhet i livsmedelssystemet? Hur ser vi på den sociala hållbarheten i livsmedelssystemet ut i Sverige och ur ett EU perspektiv och inhemskt och ett EU-perspektiv? Går social hållbarhet att mäta och har den betydelse för jobbens attraktivitet nu och i framtiden? Kan social hållbarhet kommuniceras till konsument? Finns det målkonflikter kring och i så fall vilka? Hur säkerställer vi att den sociala hållbarheten inte blir utsatt i ett livsmedelssystem som måste ändras?

Bland talarna finns SLU Future Foods programchef Annsofie Wahlström.

Mer information finns på KSLA:s hemsida.

Länk till anmälan

Program

Vad är ett hållbart livsmedelssystem?

Livsmedelssystemet inkluderar alla processer och infrastruktur som behövs för att förse människor med mat. Det inkluderar markanvändning, primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering. Ett hållbart livsmedelssystem möjliggör tryggad livsmedelsförsörjning och god nutrition för alla, utan att kompromissa med de ekonomiska, sociala och miljömässiga grunderna för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition för kommande generationer.

 


Ikon för Food Systems vid SLU. Illustrtation.Det här är ett evenemang med koppling till SLU:s forskning och samverkan inom området Food Systems/Hållbara livsmedelssystem. Läs mer på temasidan www.slu.se/foodsystems.