1 apr
30 apr

SLU

Ansök om MFS stipendium

Som student på SLU kan du göra ditt examensarbete i ett utvecklingsland med ett MFS-stipendium. Ansökningsomgången för MFS öppnar 1 april.

Om stipendiet

SLU delar varje år ut ett 50-tal MFS-stipendier på 27 000 kronor till dig som pluggar på grund- och avancerad nivå och som under minst 8 sammanhängande veckor vill samla material till ditt examensarbete i ett utvecklingsland.

Syftet med MFS-programmet är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen inom det internationella utvecklingssamarbetet samt att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete.

Det övergripande målet med MFS är att ge studenter möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter i detta syfte.

Läs mer om MFS >>

Ansök här för MFS >>

Fakta

Tid: 2021-04-01 - 2021-04-30
Ort: SLU

Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se