31 mar

Webbsänds/online

Värt att veta: Fjällnära skog – dåtid, nutid, framtid

seminarier, workshops |
Johan Svensson

Den fjällnära skogen är omdebatterad, inte minst i den nyligen presenterade skogsutredningen.

Debatten kring den fjällnära skogen omgärdas av många frågor: Ska den avverkas? Ska vi satsa på ännu mer naturvård? Kontinuitetsskogsbruk? Nyckelbiotoper? Och vad betyder egentligen den fjällnära skogen för inlandets lokala förutsättningar och utveckling?

Detta är några av de frågeställningar som Johan Svensson, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö, kommer att beröra under sitt lunchföredrag, där han också presenterar nya forskningsrön om fjällnära skogar.

Fakta

Tid: 2021-03-31 12:10
Ort: Webbsänds/online
Arrangör: SLU
Mer information:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap, SLU-biblioteket och SLU:s kommunikationsavdelning.

Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna.

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.