Flygbild över Ultuna, foto.
29 mar

Zoom

Möte om Ultunas framtid

Nu återupptas arbetet om inriktningen av den fysiska miljön för campus Ultuna. Det ska bland annat klargöra möjligheter för SLU:s verksamheter att expandera och ett framtida nyttjande av mark. Välkommen till informationsmöte den 29 mars klockan 15.00.

Uppsala genomgår en expansion där stadens befolkning beräknas att växa till 300 000 invånare till år 2050, med behov ny av kollektivtrafik, nya vägar och nya bostäder. Detta påverkar SLU:s verksamhet på Ultuna, som jämte campus och odlingsmark också kommer att omges av bostäder och annan bebyggelse. Ultuna blir allt mer en del av den brusande staden. Samtidigt ska SLU kunna fortsätta utvecklas. 

Mötet inleds med rektor Maria Knutson Wedel, universitetsdirektör Martin Melkersson och Akademiska Hus marknadsområdesdirektör Peter Bohman.

Zoom-möte

Mötet är ett zoom-möte med obligatorisk anmälan senast den 21 mars. Mötet kommer att spelas in.

Fakta

Tid: 2021-03-29 15:00 - 16:30
Ort: Zoom
Arrangör: SLU och Akademiska Hus
Sista anmälningsdag: 21 mars 2021

Relaterade sidor: