10 mar

Zoom, Alnarp

Future (meta)population and ecosystem services levels given scenarios of future land-use

seminarier, workshops |

Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Prof. Tord Snäll, Swedish Species Information Centre, SLU, Uppsala . "Future (meta)population and ecosystem services levels given scenarios of future land-use?". Föredraget hålls på engelska.

Föredrag av Prof. Tord Snäll, Swedish Species Information Centre, SLU, Uppsala 10 mars kl. 14.00. "Future (meta)population and ecosystem services levels given scenarios of future land-use?" Föredraget kan följas via Zoom och förhoppningsvis även i salen Silvicum. Om någon utanför Institutionen eller försöksparkerna vill lyssna på föredraget, kontakta:

Patrick Sherwood - patrick.sherwood@slu.se

Narayanan Subramanian -narayanan.subramanian@slu.se

Fakta

Tid: 2021-03-10 14:00 - 15:00
Ort: Alnarp
Lokal: Zoom
Arrangör: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap