3 feb

Webbsänds/online

Värt att veta: Tillbaka till framtiden – att göra tidsresor med hjälp av skogliga scenarier – INSTÄLLT!

seminarier, workshops |
Eva-Maria Nordström

I detta föredrag kommer Eva-Maria Nordström berätta om hur man kan ta fram scenarier för skogens utveckling framåt i tiden genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi får också en bild av hur sådana scenarier kan användas som underlag för diskussioner och beslut när det gäller användning och skötsel av skogen.

FÖREDRAGET ÄR INSTÄLLT!

Scenarioanalys handlar om att systematiskt utforska framtiden genom att ta fram scenarier som skiljer sig åt utifrån olika förutsättningar och händelseförlopp. Scenarioanalys kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativa metoder bygger upp sammanhängande berättelser kring olika händelseförlopp. Kvantitativa metoder visar utvecklingen från nu till en punkt i framtiden med hjälp av olika typer av modeller, t ex ekonomiska och biofysiska.

Heurekasystemet är ett exempel på ett verktyg för att skapa kvantitativa scenarier för skogens framtida utveckling. Dagens föreläsning kommer att handla om sådana framtidsscenarier och hur de kan användas som underlag för diskussion. Följ med oss på en resa tillbaka till framtiden!

Föredragshållare är Eva-Maria Nordström, forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU.

Plats: Online. Titta på webbsändningen. Direktsändningen startar mellan klockan 12:00 och 12:10. Föredraget kommer också att vara tillgängligt live via SLU-bibliotekets Facebooksida.

Om du som tittar vill ställa en fråga till föreläsaren kan du mejla den till vartattveta.umea@slu.se.

Fakta

Tid: 2021-02-03 12:10
Ort: Webbsänds/online
Arrangör: SLU
Mer information:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap, SLU-biblioteket och SLU:s kommunikationsavdelning

Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna. 

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.