10 feb

Zoom, Digitalt

Vallfrökonferens 2021

seminarier, workshops |

Konferensen som ger den senaste information om vallfröodlingsfrågor.

Dagens inslag kommer att variera med forskningsresultat, odlingsekonomi och praktiska odlingserfarenheter samt resultatet av kontrollrensningsprojektet.

Forskare från Oregon deltar och lyfter fram hur de fröodlings bedrivs i nordvästra USA. I vårt grannland Norge bedrivs en intensiv forskning på fröodlingsområdet. Vi får ta del av nya försöksresultat. Odlingsekonomin i fröodlingen är alltid aktuell. Patriotiskt Selskab i Danmark redovisar hur lönsamheten i fröodlingen är ur ett danskt perspektiv. Dessutom kommer svenska odlare och odlingsexperter att medverka.

Välkomna till en spännande och inspirerande dag!

Fakta

Tid: 2021-02-10 13:00 - 16:00
Ort: Digitalt
Lokal: Zoom
Arrangör: Sveriges Frö- och oljeväxtodlare, Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 10 februari 2021
Pris: Fritt
Mer information:

Program

13.00

Välkomsthälsning Anneli Kihlstrand, vd Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)och Nils-Gustav Nilsson, ordförande Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SSFO)

Lönsamheten i fröodling ur ett danskt perspektiv Karen Linddahl, Patriotiskt Selskab

En fröpremieringspristagares fröodling Hans-Ludvig Christerson, Kastberga, Eslöv

Paus

Tillväxtreglering och putsning i rödklöver Lars Havstad, NIBIO

Putsningsförsök i röd- och rörsvingel 2020  Erik Moll, SFO

Kontrollrensningsprojekt i vallfrö Gunilla Larsson, SFO

Fröodling i Oregon Nicole Anderson, Oregon State University

Sammanfattning och avslutning