15 feb

Alla SLU-orter

Deadline för MFS-ansökan

Som student på SLU kan du göra ditt examensarbete i ett utvecklingsland med ett MFS-stipendium. Ansökningsomgången för MFS under VT 2021 öppnar 15 januari.

Om stipendiet

SLU delar varje år ut ett 50-tal MFS-stipendier på 27 000 kronor till dig som pluggar på grund- och avancerad nivå och som under minst 8 sammanhängande veckor vill samla material till ditt examensarbete i ett utvecklingsland.

Syftet med MFS-programmet är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen inom det internationella utvecklingssamarbetet samt att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete.

Det övergripande målet med MFS är att ge studenter möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter i detta syfte.

Ansökningsomgång 2021

Under 2021 erbjuder SLU två ansökningsomgångar för MFS-stipendier.

  • Första ansökan öppnar 15 januari
  • Deadline för ansökan är 15 februari

Om du planerar att åka iväg under senare delen av vårterminen eller under höstterminen 2021 ansöker du lämpligen i den här omgången.

Läs mer om MFS >>

Ansök här för MFS >>

 

Fakta

Tid: 2021-02-15
Ort: Alla SLU-orter

Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se