12 okt
14 okt

Lokal: Se texten, Ultuna

Inbjudan till tre temamöten om SLU:s framtid på Ultuna

Med början den 12 oktober bjuder SLU och Akademiska Hus in till tre temamöten om hur SLU:s framtid på Ultuna kan se ut. De tre mötena är vardera tre timmar. Du är välkommen.

Uppsala i förändring

SLU och akademiska Hus bjuder nu in till tre temamöten vars syften är att klargöra SLU:s möjligheter att expandera samt framtida nyttjande av mark. SLU:s verksamhet påverkas av den expansion som Uppsala befinner sig i och stadens bebyggelse närmar sig med dess behov av kollektivtrafik, nya vägar och bostäder. Stadens befolkning ska växa med 70 000 invånare till år 2050. Detta påverkar SLU:s verksamhet på Ultuna.

Temamöte 1: SLU

12 oktober, 9:00-12:00, Loftets bankettsal (som tidigare hette Loftets stora sal)

Vilka behov har kärnverksamheten vid SLU Ultuna idag – och i framtiden? Hur kan campusmiljön stötta verksamheten i att nå sina mål?

 • Forskning och forskningsinfrastruktur
 • Undervisning och lärandemiljöer
 • Särskild akademisk infrastruktur
 • Samverkan inom akademin

Målgrupp: Medarbetare och studenter vid SLU.

Temamöte 2: Campus

13 oktober, 9:00-12:00, Loftets bankettsal (som tidigare hette Loftets stora sal)

Vad utgör ett funktionellt, attraktivt och hållbart campus? Hur ska den fysiska campusmiljön organiseras rumsligt?

 • Ett levande campus
 • Näringsliv och samverkan på campus
 • Mobilitet och flöden på campus
 • Ekosystemtjänster och hållbarhet i den byggda miljön

Målgrupp: Målgrupp: Medarbetare och studenter vid SLU samt aktörer med verksamhet på campus.

Temamöte 3: Ultuna

14 oktober, 9:00-12:00, sal Z, Ulls hus

Hur och var sker mötet mellan akademin och det omgivande samhället? Vad bidrar till ett livskraftigt Ultuna?

 • Hur vill SLU samverka med det övriga samhället?
 • Stödfunktioner (bostäder, service m.m.)
 • Kommunikationer
 • Levande och hållbar stadsdel

Målgrupp: Medarbetare och studenter vid SLU samt aktörer med intressen på och i anslutning till campus.

Temamötena leds av arkitekt Martin Livian från företaget Probility i Stockholm.

Anmälan

Det går utmärkt att anmäla sig till alla tre mötena. Anmäl dig före den 5 oktober här

Om du är student eller arbetar utanför SLU kan du välja "Student" eller "Extern" under Kostnadsbärande organisation i anmälningsformuläret och endast markera med ett streck eller likande i fältet "Institution eller motsvarande" eftersom den uppgiften är obligatorisk.

Campusplan Ultuna

Det finns en webbportal för projektet. Där finns alltid aktuella uppgifter. Se portalen här

Mötesledare

Temamötena leds främst av arkitekt Martin Livian. Han har särskilt stor erfarenhet av miljöer för lärande och innovation. Under de senaste åren har Martin drivit arbetet med att ta fram campus- och utvecklingsplaner för bland annat Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Chalmers och SLU Alnarp. Martin arbetar på det Göteborgsbaserade företaget Probility.

Martin har hjälp av Fredrik Rosenhall och Magnus Schön. Fredrik är arkitekt på Inobi. Han har varit involverad i utvecklings- och campusplaner för ett flertal universitet, bland annat SLU Alnarp. Fredrik brinner för samhällsbyggandets sociala och ekologiska dimensioner.

Magnus har varit verksam som landskapsarkitekt och arkitekt i samhällsbyggnadsbranschen i över 20 år. En personlig drivkraft hos Magnus är att sammanlänka arkitektur och landskap för att hitta nya lösningar på utmaningar som kommer med ett förändrat klimat vilket samhället akut står inför idag. Magnus är uppdragsansvarig på företaget Kod Arkitekter.

Dessa tre är upphandlade av Akademiska Hus.

I fokus

För att få struktur och inriktning på de olika mötena har olika teman valts. Mötenas fokus går givetvis in i varandra.

Cirklar som visar överlappande fokus, diagram.

 

Fakta

Tid: 2021-10-12 09:00 - 2021-10-14 12:00
Ort: Ultuna
Lokal: Lokal: Se texten
Arrangör: SLU och Akademiska Hus
Sista anmälningsdag: 7 oktober 2021

Relaterade sidor: