15 jan

SLU

MFS ansökningsomgång öppnar

Som student på SLU kan du göra ditt examensarbete i ett utvecklingsland med ett MFS-stipendium. Ansökningsomgången för MFS under VT 2021 öppnar 15 januari.

Om stipendiet

SLU delar varje år ut ett 50-tal MFS-stipendier på 27 000 kronor till dig som pluggar på grund- och avancerad nivå och som under minst 8 sammanhängande veckor vill samla material till ditt examensarbete i ett utvecklingsland.

Syftet med MFS-programmet är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen inom det internationella utvecklingssamarbetet samt att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete.

Det övergripande målet med MFS är att ge studenter möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter i detta syfte.

Ansökningsomgång 2021

Under 2021 erbjuder SLU flera ansökningsomgångar för MFS-stipendier. Den första ansökningsomgången öppnar 15 januari. Deadline är 15 februari.

Läs mer om MFS >>

Ansök här för MFS >>

 

Fakta

Tid: 2021-01-15
Ort: SLU

Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se