27 jan

Zoom, Digitalt

Examensarbeten landskapsarkitektprogrammet

Välkommen att lyssna på redovisningar av examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet!

Alla redovisningar sker via zoom. Se schemat nedan för tider och länkar till respektive presentation.

Schema med tider och länkar

På programmet:

  • VÄGSKÄL - Ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi.
  • Skolgårdens formgivning påverkar användningen. Gröna kvaliteter stärker ungdomar rätt till lek och vila.
  • Bron till delaktighet. Hur landskapsarkitekter kan bidra till att skapa tillgängliga gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd.
  • Trafikutformning för fysisk aktivitet.
  • Förstärkt naturupplevelse – det funktionella designelementets möjlighet att förstärka upplevelsen av naturmiljöer.
  • Perennparken på Österplan - naturlika perennplanteringar i Uppsala.
  • Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö, ett gestaltningsarbete av Stjärnhusen i Malmö.

Fakta

Tid: 2021-01-27 09:00 - 16:00
Ort: Digitalt
Lokal: Zoom
Arrangör: Institutionen för stad och land

Kontaktinformation