22 apr

SLU-biblioteket, Umeå

INSTÄLLT: Värt att veta – Skogsdebatten och idén om naturlighet under 1900-talet

seminarier, workshops |
Jimmy Jönsson. Foto: Sara Engdahl

Historiskt har idén om naturlighet spelat en framträdande roll inom skogsskötseln och skogsdebatten. Ofta har ett tillstånd eller ett förlopp som kallats naturligt betraktats som gott och eftersträvansvärt.

Till exempel har naturlig skog skyddats från avverkning och naturliga processer använts som praktiska riktlinjer för skogens skötsel. Men ett naturligt tillstånd har också ansetts problematiskt. Det har förknippats med vildvuxna och misskötta bestånd samt betraktats som svårt att avgränsa och definiera.

Jimmy Jönsson, postdoktor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, kommer i sin presentation att diskutera idén om naturlighet och hur det ingått i och påverkat skogsskötseln och skogsdebatten under 1900-talet i Sverige.

Fakta

Tid: 2020-04-22 12:00
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: SLU
Mer information:

Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Mer information om föredragsserien Värt att veta.