12 feb

Biblioteket, Umeå

Värt att veta – Att mäta skogen från ovan

seminarier, workshops |

Med hjälp av satellitbilder, flygburen laserskanning och sensorer på drönare skapar forskarna kartor över skogen. Kom och hör SLU-professor Håkan Olsson berätta om hur vi med hjälp av fjärranalys kan mäta skogen från ovan.

Skogsbruket använder i dag kartor över skogen, som tagits fram av SLU genom att sambearbeta data från flygburen laserskanning med Riksskogstaxeringens provytor. För närvarande pågår också en andra laserskanning av Sverige för detta ändamål. Satellitbilder registrerar Sverige flera gånger i veckan och nya möjligheter öppnar sig också med sensorer på drönare och på fordon i skogen.

Håkan Olsson är professor vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU. Han sammanfattar i sitt föredrag hur vi kan mäta skog med fjärranalys i dag och i framtiden.

Fakta

Tid: 2020-02-12 12:00
Ort: Umeå
Lokal: Biblioteket
Arrangör: SLU
Mer information:

Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Mer information om föredragsserien Värt att veta.