Alnarpsslottet
16 dec

Zoom

Campusutveckling Alnarp: inspirationsseminarium om inomhusmiljö

interna händelser | seminarier, workshops |

Inspiration och diskussion

Med start den 16 december bjuder LTV-fakultetens ledning in till den första av en serie inspirationsseminarier och workshops om utvecklingen av campus Alnarp. Aktiviteterna vänder sig till prefekter, chefer, verksamhetsansvariga, studentrepresentanter samt företrädare för Akademiska hus och Lomma kommun, men olika grupper kan vara inbjudna till olika tillfällen.

Inbjudna att delta den 16 december är prefekter och administrativa chefer samt företrädare för Akademiska hus och Lomma kommun. Inbjudan med länk till seminariet i zoom mejlas till berörda.

Program

Program och länk till zoom mejlas till de som är inbjudna.

Relaterade sidor: