23 jan

Lunds universitet, Universitetshuset, Lund

Borta bra! Hemma bäst?

konferenser |

Publika parker och stadsrum är den populära mötesplatsen för alla som jobbar med publika parker och stadsrum i offentlig eller privat regi. Den 23 april i Lund är det dags för den trettonde upplagan av konferensen. Årets tema är Borta bra! Hemma bäst?

Det är en populär tradition för personer som jobbar med publika stadsrum och parkanläggningar att träffa svenska och internationella kollegor under en konferens i södra Sverige då våren hunnit en bit på väg. Tankesmedjan Movium har sedan 2008 tillsammans med Helsingborgs stad och Malmö stad arrangerat Publika parker och stadsrum, där de båda städerna alternerat värdskapet. Lunds kommun tillkom som medarrangör förra året och är 2020 värd för konferensen för första gången.

Borta är bra men hemma är kanske ännu bättre?

Den 23 april, med Lunds kommun som värd, är det dags för 2020 års upplaga av konferensen. Mötesplatsen är universitetshuset i Lund. Här erbjuds inspirerande föreläsningar, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mingel med deltagare och utställare. Konferensens föreläsare kommer i år från Danmark, England, Nederländerna, Norge, Spanien och Sverige. Årets moderator är Lundaprofilen Johan Wester.

– I år kan man inspireras av platser och besöksmål som inbjuder till interaktion och kreativitet i när och fjärran. Vi vill uppmärksamma det lokala men också blicka ut i världen för perspektiv, säger Lunds stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth. Kan det vi söker när vi reser, finnas där vi bor? Är hemma bäst?

Lunds kommun bidrar med två inslag under konferensen: Stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth hälsar välkommen och introducerar konferensens tema, och landskapsarkitekt Clara Lundqvist presenterar nya parker, spårvägar och stadsdelar i Lunds kommun.

Konferensens har flera omtalade gäster med spännande projekt att presentera. Från Spanien kommer Fernando Porras-Isla med historien om Madrid Rio, ett av Europas största och mest omtalade projekt som blev en stor succé hos invånarna i Madrid. Från Nederländerna kommer Christian Dobrick från West 8 och presenterar Shanghais största publika, gröna stadsrum med hälsa, träning och lek som nyckelord. Från danska SLA kommer Kristoffer Holm Pedersen och berättar hur man skapade danska alper på Copenhill i Amager Bakke naturpark. Från England kommer Marcus Chilton-Jones från banbrytande RHS Bridgewater och berättar om hur Europas största park- och trädgårdsprojekt engagerar ”local communities”.

Övriga medverkande:

Andreas Hansson, landskapsarkitekt på Sweco, om Mora kommuns uppskattade gågata med lokalt material och hantverk.
Erik Hannerz, sociolog på Lunds universitet, om vad vi kan lära från subkulturers användning av plats.
Marianne Larsen, landskapsarkitekt, om hur temporära stadsrum lockar till aktiviteter i norska Lillestrøm kommune.
Kasper Larsen, stadsplanerare, om tornet i danska Camp Adventure som har rankats som en av de mest innovativa och trendsättande upplevelserna 2019.

Samarbete med nätverk
Arrangörerna samarbetar med ett internationellt nätverk av besöksträdgårdar – European Garden Heritage Network (EGHN). Representanter från nätverket kommer att finnas på plats under konferensen.

Utdelning av Stipendium till Ulla Molins minne
Swedish Gardens i samverkan med Tankesmedjan Movium och Höganäs kommun, har inrättat ett stipendium för att hedra den legendariska trädgårdsarkitekten, journalisten och folkbildaren Ulla Molin (1909–1997), bosatt i Höganäs från 1978 och fram till sin död. 2020 års Stipendium till Ulla Molins minne kommer att delas ut under konferensen vid en ceremoni efter lunch. Stipendiemottagaren är hemlig fram till dess!

För mer information:
Inbjudan med detaljerat program finns på Moviums hemsida: www.movium.slu.se


Kontaktinformation