27 mar

SLU-biblioteket, Umeå

Värt att veta... Hälsa och naturvård – betydelsen av gröna stadsmiljöer

seminarier, workshops |
Fotografering av Japanska rekreationsskogar med 3D kamera. Ome, Japan. 2018. Foto. Gunnar Cerwén.

Prognosen är att världens nuvarande stadsyta kommer att fördubblas fram till år 2050. Stadsytan kommer både att växa utåt och förtätas inåt, på bekostnad av existerande grönytor. Samtidigt visar forskning att dessa grönytor bidrar till människors välmående.

SLU-forskare Marcus Hedblom diskuterar kring:

  • Vad vet forskarna om förutsättningarna för natur och biodiversitet i städer?
  • Hur påverkar ålder och kön hur vi mår och rör oss i stadens grönområden?
  • Påverkar tillgången till biologisk mångfald i städer hur vi ser på staden?
  • Hur påverkas våra stressnivåer av buller, lukt, naturljud och visuella miljöer?
  • Hur skall vi sköta och planera grönytor för att främja hälsa och biodiversitet?

Marcus Hedblom är forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU.

Länk till inspelning.

Fakta

Tid: 2019-03-27 12:00
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: Fakulteten för skogsvetenskap
Mer information:

SLU Umeå bjuder in allmänhet och anställda till öppna lunchföreläsningar. Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta... – en serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap och SLU-biblioteket.