20 mar

Uppsala, Umeå, Alnarp, Skara

Integrering av odling på land och i vatten – ett framgångskoncept för matproduktion i framtiden?

seminarier, workshops |
Professor Barry Costa-Pierce. Foto.

SLU Future Food och SLU Aquaculture bjuder in till ett intressant lunchseminarium med KSLA Wallenberg Professor Barry Costa-Pierce. Costa-Pierce är en internationell ledande forskare inom fiske och akvakultur. Hans forskning rör utveckling av hållbara system för akvakultur utifrån ett holistiskt perspektiv.

I sin presentation Integrated Agriculture-Aquaculture-Energy Ecosystems vid SLU kommer han att ge exempel både från sötvatten och från marina miljöer.

Barry Costa-Pierce har mer än 40-års erfarenhet inom marin- och sötvattensforskning. Hans övergripande forskningsområde är  inom "Ocean Food Systems" - hur akvatiska matproduktionssystem världen över interagerar med marina/sötvattensekosystem, fiske, akvakultur och människor.

Costa-Pierce har ofta en multidisciplinär approach som inkluderar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbarhet. Professor Costa-Pierce är en av pionjärerna inom "Ecological Aquaculture"; han deltog i den grupp inom FAO (Food & Agriculture Organization) som utvecklade FAO:s "Ecosystems Approach to Aquaculture" och har sedan dess arbetat för att implementera konceptet på lokal- och global nivå.

Seminariet och diskussionen hålls på engelska.

För mer information om Barry Costa Pierce och hans forskning; https://www.une.edu/people/barry-costa-pierce

Välkommen!
/SLU Future Food och SLU Aquaculture

Fakta

Tid: 2019-03-20 -
Ort: Uppsala, Umeå, Alnarp, Skara
Arrangör: SLU Future Food och SLU Aquaculture
Sista anmälningsdag: 13 mars 2019
Pris: Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk.
Mer information:

Lunch: 11:30-12:00. En lätt lunch serveras till dem som beställt lunch.

Seminarium: 12:00-13:00

Diskussion: 13:00-14:00

Språk: Engelska

Lokal:
Uppsala - the teaching building, exam hall 2/Undervisningshuset, tentasal 2

Videolänk:
Umeå - Holly Wood
Alnarp - Articum Spiltan
Skara - Forssell-rummet

Seminariet kommer även att live-sändas. Länk till livesändning/inspelning

Kontakt
För praktisk information, vänligen kontakta futurefood@slu.se
Har du några funderingar om innehållet i seminariet, vänligen kontakta aquaculture@slu.se

För din information: Fotografier kan tas i syfte att beskriva SLU: s verksamhet i sina olika kommunikativa kanaler. Om du INTE vill fotograferas måste du informera fotografen på plats.