27 feb

Umeå

Värt att veta... Sex laxar och en laxtrappa

seminarier, workshops |

Laxen och dess fantastiska biologi - de spektakulära vandringarna och den otroliga förmågan att hitta ”hem” när det är dags för lek. Vad har mänsklig påverkan i vattendragen inneburit för laxens liv? Och hur kan våra behov av förnyelsebar energi och laxens behov av vandringsvägar lösas? Frågan är komplex, men det finns dock forskning om hur vi förbättrar förutsättningarna för laxen i reglerade vattendrag.

Om detta kommer Lo Persson att prata i sitt föredrag. Men det är emellertid inte bara industrialiseringen som hotar laxen. Föredraget kommer även att ta upp situationen i Vindelälven där den lokala laxstammen hotas av en akut sjukdomssituation och riskerar att slås ut.

Lo Persson är forskare vid Institutionen för Vilt, fisk och miljö.

Länk till inspelningen.

Fakta

Tid: 2019-02-27 12:00
Ort: Umeå
Mer information:

SLU Umeå bjuder in allmänhet och anställda till öppna lunchföreläsningar. Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 20 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta... – en serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalysfakulteten för skogsvetenskap och SLU-biblioteket.