7 nov

Göteborg, Göteborg

Skogsskötsel för naturhänsyn och sociala värden

evenemang |

Välkommen till en workshop med temat skogsskötsel, naturhänsyn och sociala värden den 7 november kl. 09:30-15:30 i Göteborg! Workshopen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och Linnéuniversitetet i samarbete med Skogssällskapet inom ramen för temaforskningsprogrammet Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS).

Syftet med sammankomsten är att presentera och diskutera aktuella forskningsfrågor, nya resultat och praktiska erfarenheter kring workshopens tema. Inbjudan riktar sig både till forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan doktorander, forskare, skogsindustrin och dess intressenter. Översiktligt innehåll:

  • Skötsel av skyddszoner kring vattendrag
  • Effekter av skogsbränder
  • Skogsskötsel för sociala värden
  • Blandskog och biodiversitet

Mer information och anmälan görs via följande länk.

Fakta

Tid: 2019-11-07 09:30 - 15:30
Ort: Göteborg
Lokal: Göteborg
Arrangör: FRAS
Mer information:

Emma Holmström, emma.holmstrom@lnu.se

Erika Olofsson, erika.olofsson@lnu.se

Karin Hjelm, karin.hjelm@skogforsk.seKontaktinformation