26 nov

Skepparslöv

Etableringstidpunktens inverkan på några olika sommarmellangrödors markkolsbidrag och dess ogräsbekämpande egenskaper

Under 2019 finansierar Partnerskap Alnarp tillsammans med bland annat Jordbruksverket, The Absolute Company, Nordic Beet Research (NBR) och Hushållningssällskapet Skåne två projekt med inriktning på sommarmellangrödors multifunktionella egenskaper, där Inst. för Biosystem och teknologi, vid SLU Alnarp är genomförare. Vi ordnar därför två fältvandringar under hösten 2019 med detta tema. Denna andra fältvandring sker i samarbete med HS/HIR Skåne, Skepparslöv.

Genom föredragen och fältvandringen kommer vi att visa hur man via miniträdor med falska såbäddar efter tidig skörd av tex färskpotatis och spannmål samt med hjälp av ogräskonkurrenskraftiga mellangrödor kan kontrollera svårbekämpade ogräs i en ekologisk växtföljd med färskpotatis, lök, morot och spannmål.

Under fältvandringen visar vi hur etableringstidpunkten inverkar på olika sommarmellangrödors etableringsförmåga, markkolsbidrag och dess ogräsbekämpande egenskaper. I försöket växer mellangrödorna; bovete, honungsört, hampa och oljerättika, både i renbestånd och samodlade med en kvävefixerande gröda. Bovete och honungsört samodlas med ´bottengrödorna´ persisk klöver, medan hampa och oljerättika samodlas med den kvävefixerande växten luddvicker. De fyra mellangrödorna i renbestånd gödslas med 40 kg ammoniumkväve per ha i form av biogasgödsel resp. odlas utan gödsling. De samodlade mellangrödorna med kvävefixerarna gödslas inte.

Mellangrödorna såddes på Helgegården vid tre olika tidpunkter; 5 juli, 30 juli och 31 augusti 2019. Till visningen kommer vi att bestämma mellangrödornas ogräseffekt samt dess biomassaproduktion ovan och under mark. Detta redovisas både i fördragen vid lunch och vid fältvandringen på eftermiddagen.

Fakta

Tid: 2019-11-26 12:00 - 15:00
Ort: Skepparslöv
Mer information:

Kontaktpersoner vid detta evenemang är: Sven-Erik Svensson, Thomas Prade och David Hansson, Biosystem och teknologi, SLU Alnarp, samt Fredrik Persson och Marcus Willert, Skepparslöv, HS/HIR Skåne


Program

Vi träffas på Helgegården, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad, tisdagen. den 26 november 2019, kl. 12.00. 

Vi börjar dagen med lunch och med start kl.12.30 hålls några korta föredrag om mellangrödor. Själva fältvandringen startar 13.45 på försöksfältet intill Helgegården. 

Den första fältvandringen på temat mellangrödor, hösten 2019, genomfördes på Söderslätt på Hörtegården och på Kronoslätts gård den 17 oktober.