Mera info om epost i mobilen

Senast ändrad: 11 februari 2022

Du har tillgång till ett studentkonto i vårt mailsystem så länge du är student vid SLU. Din id (epostadress) i mailsystemet är [användarnamnet]@stud.slu.se.

Studentkontot avaktiveras sju år efter din senast registrerade kurs. Det
innebär att ditt mailkonto hos SLU avaktiveras samtidigt.

På sidan lösenord hittar du information om hur man skaffar ett nytt lösenord om man glömt det.

Ett annat sätt att byta sitt lösenord är att trycka Ctrl+Alt+Del när man är inloggad så får man upp en meny som bland annat innehåller ett val för lösenordbyte.

När man är inne i sin webmail kan man också klicka på Inställningar, dvs det lilla kugghjulet högt uppe till höger på webbsidan, och där välja alternativet Ändra lösenord.

Man kan även besöka IT-stöds mottagning på den ort där man studerar, medhavande någon form av ID-handling, så får man hjälp med att byta lösenord. Ett annat alternativ är att ringa till IT-stöd och uppge sitt mobilnummer. Om vi då kan verfiera att numret tiihör den uppgivna personen (via Ladok eller Eniro exempelvis) så kan vi SMS:a ett nytt lösenord.

 

 


Kontaktinformation