Hur fungerar utbytesstudier?

Senast ändrad: 24 november 2021

Det finns många sätt att få internationell erfarenhet.  Utbytesstudier förutsätter att SLU har ett avtal med ett annat lärosäte, vilket betyder att du har möjlighet att studera där under en eller två terminer utan att betala studieavgifter. I vissa fall ingår stipendium och ibland gäller specifika regler.

Om du vill åka på utbytesstudier är det viktigt att du är ute i god tid och ser till att ha en välskriven ansökan. Du måste själv undersöka om det finns kurser på det utländska lärosätet som du kan läsa och sedan tillgodoräkna dig i din examen vid SLU. Därför är det viktigt att du diskuterar din studieplan med din programstudierektor eller de Erasmuskoordinatorer som finns.

De flesta studenter på de treåriga programmen väljer att åka på utbyte under det sista året. För studenter på de längre programmen brukar det passa bäst att göra utbytesstudier under år fyra eller fem.

Du kan ansöka om studiemedel från CSN för dina utbytesstudier, om du normalt är berättigad CSN. Dessutom, om du väljer att studera vid ett universitet i Europa som SLU har ett avtal med, är du berättigad till ett stipendium automatiskt.

Som utbytesstudent betalar du aldrig några studieavgifter till värduniversitetet. Om du är en avgiftsbetalande student vid SLU betalar du under ditt utbyte studieavgiften till SLU som vanligt, men du betalar inga avgifter till värduniversitetet. Nedan finns mer information om att finansiera sitt utbyte genom de olika stipendieprogrammen.

Internationella möjligheter inom ditt program

Våra internationella handläggare arbetar tillsammans med bland annat programstudierektorerna för de olika utbildningarna med att ta fram programspår för att visa vilka internationella möjligheter som finns inom ditt program.

Här kan du se vilka utbildningar på SLU som har färdiga programspår. Arbetet med att ta fram programspår för fler program pågår.

 

Erasmus+ programmet

Vill du studera vid ett annat europeiskt universitet kan du göra det som Erasmusstudent. Erasmus+ är ett utbytesprogram som finansieras av Europeiska kommissionen. Alla som blir beviljade ett Erasmusutbyte får stipendiet.

Stipendiet är ett bidrag för att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiet kalkyleras per dag, och varierar beroende på vilket land du åker till. 70% av stipendiet betalas ut till dig innan utbytet; du får den resterande 30% när du kommit hem efter ett avslutat utbyte. Stipendiesumman anges nedan:  

 

Grupp 1: Länder med hög levnadskostnad: Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien. Euro (€) per dag 15,30€ per månad (30 dagar) 460€


Grupp 2: Länder med mellanhög levnadskostnad: Österike, Belgien, Cypern, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spainien. Euro (€) per dag 13,30€ per månad (30 dagar) 400€


Grupp 3: Länder med låg levnadskostnad: Bulgarien, Kroatioen, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Lithauen, Nord Makedonien, Polen, Rumäninen, Serbien, Slovakien, Slovenien, Turkiet. Euro (€) per dag 13,30€ per månad (30 dagar) 400€

Stipendiebeloppet bestäms av Universitets- och högskolerådet (UHR)

Grönt Erasmus+ stipendium

Vill du resa miljövänligt till/från din utbytesdestination inom Europa? Du kan ansöka om en ersättning på 1000 SEK för gröna transportmedel. Du ansöker genom att ladda upp dina miljövänliga resebiljetter i MoveON utbytesportalen efter ditt avslutade utbyte, och du får pengarna i samband med den andra betalning av ditt Erasmusstipendium (den resterande 30%).

Extra stöd för Erasmus+ studenter med funktionsnedsättning

Om man för närvarande får pedagogiskt stöd på SLU kan du också få detta under ditt utbyte.

Utresande Erasmus+ utbytesstudenter som får pedagogiskt stöd vid SLU kan vara berättigade till extra medel från Universitets- och högskolerådet (UHR) under utbytet. Dessa medel kan täcka upp till 100 procent av alla merkostnader i samband med utomlandsmobilitet.

I detta fall betyder ’merkostnader’ kostnader som du eller ditt värduniversitet ådrar sig som annars inte täcks av andra medel, till exempel:

 • transport
 • läromedel
 • boende
 • personlig assistent
 • medicinsk uppföljning, sjukgymnastik
 • läkarundersökning i värdlandet

Kontakta Mobility Team via mobility@slu.se för mer information.

Stöd för Erasmus+ studenter med barn

Utresande Erasmus+ studenter och praktikanter med barn kan ansöka om extra finansiering utöver Erasmusstipendiet. Bidragsbeloppet är 200 euro per månad utöver det vanliga Erasmusbidraget. Vänligen kontakta Mobility Team för mer information.

Erasmus+ mobilitet till Storbritannien

Sedan den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre medlem i Europeiska unionen, men kommer att delta i Erasmusprogrammet till slutet av det nuvarande programmet, Call 2020. Så länge finansiering finns och ett giltigt utbytesavtal finns är Erasmus+ studentmobilitet till Storbritannien möjlig fram till slutet av Maj 2023 (sista mobilitetsdatum 31 maj 2023).

Från 1 januari 2021 krävs ett studentvisum för studier i Storbritannien som varar mer än 6 månader. Du som studerar i Storbritannien i mindre än sex månader behöver inte ansöka om visum. Detta gäller även för Erasmusstudenter och praktikanter som utför sin mobilitet i Storbritannien.

Läs mer om visumprocessen i Storbritannien här

Om du avbryter ditt utbyte

Vänligen kontakta Mobility Team på mobility@slu.se om du behöver avbryta ditt utbyte tidigt. Om det är beror på förhållanden som ligger utanför din kontroll kan Mobility Team ansöka om ’force majeure’ åt dig. Vid avbrott, var noga med att kontakta Mobility Team såväl som ditt värduniversitets International Office.

Erasmus+ Charter för högre utbildning

För att ett universitet ska ingå i Erasmus+ måste lärosätet ha tilldelats en Erasmus Charter, vilken beskriver de åtaganden ett universitet har gentemot sina studenter och vice versa. Du kan läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har som Erasmusstudent i Erasmus Charter for Higher Education.

Nordplus stipendium

Det finns goda möjligheter att resa som utbytesstudent inom Norden och Baltikum via Nordplusprogrammet.

Du kan välja att vara borta mellan en vecka och tre månader, och du kan läsa i Norge, Finland, Danmark, Island, Lettland, Litauen eller Estland.

Om du blir tilldelad en utbytesplats inom Nordplusprogrammet så ingår alltid stipendium. Du behöver alltså inte ansöka om stipendiet separat, bara fylla i och lämna in några dokument. För att man ska få ett Nordplusstipendium måste man studera på heltid och bo i det land som man studerar i.

Hur du ansöker om ett Nordplusutbyte

Kontakta mobility@slu.se

NOVA-BOVA nätverket

Som en del av Nordplusprogrammet erbjuder Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network (NOVA) intensiva kurser för doktorander. Deltagande i kurser är gratis för studenter från NOVA medlemsuniversitet (SLU är medlem). Här kan du läsa mer om NOVA-nätverket och de planerade kurserna för det kommande året. 

Uppehållstillstånd och visum

Om du ska läsa i ett EU-land (inkl. Schweiz, Norge och Island) behöver du inte något uppehållstillstånd eller visum. Det är däremot rekommenderat att du anmäler dig till den lokala migrationsmyndighet när du anländer om du ska stanna i mer än tre månader. Du måste ha ett giltigt pass.

För länder utanför Europa krävs uppehållstillstånd/studentvisum. Du kommer att få information och instruktioner från ditt värduniversitet om att ansöka om visumet, och du kommer att behöva vissa dokument från dem. Ansök inte om visumet tills du får information från ditt värduniversitet.

Det är dock klokt att kolla på vilka dokument som behövs för att söka visum, och bekanta dig med ansökningsprocessen genom att kolla på hemsidan för ambassaden eller konsulatet för det landet där du ska studera. Vanligen notera att du inte kan söka uppehållstillstånd förrän du har fått antagningsbesked från det universitet där du ska studera. Du står för alla visumkostnader själv.

Om du har ett uppehållstillstånd för studier i Sverige och du ska på utbyte: Ditt uppehållstillstånd är inte giltigt för att bo och studera i ett annat land. Du måste ansöka om ett uppehållstillstånd/visum för det landet. Om du ska komma tillbaka till Sverige efter ditt utbyte för att avsluta dina studier kommer du behöva ansöka på nytt om ett svenskt uppehållstillstånd efter utbytet.

Försäkringar under ditt utbyte

Under tiden du är på utbyte får du en försäkring som SLU tecknar genom Kammarkollegiet som kallas för Student UT. Den gäller från två veckor före terminsstart (början av ditt utbyte) till två veckor efter terminsslut (slutet av ditt utbyte). Försäkringen gäller bara i ditt utbytesland. Om du reser till ett annat land under utbytet ska du köpa en extra reseförsäkring. Läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets hemsida.

Studenter som åker på utbyte utanför Europa kan bli tvungna att betala en extra lokalförsäkring till värduniversitetet. Du kan låna pengar från CSN för den här kostnaden.

Om du är EU medborgare och åker på utbyte inom Europa ska du också ha det europeiska sjukförsäkringskortet. Svenska medborgare får detta kort från Försäkringskassan. Medborgare i andra EU-länder bör vända sig till det nationella försäkrings- eller välfärdsmyndigheten i ditt hemland.

Learning Agreement och tillgodoräknande av dina studier utomlands

Innan du reser utomlands måste alla utbytesstudenter skicka in ett Learning Agreement. Learning Agreement är ett trepartsavtal mellan dig, din programstudierektor eller din Erasmuskoordinator på SLU, och ditt värduniversitet. Ditt Learning Agreement kommer att hjälpa dig sedan när du ska ansöka om tillgodoräknandet av dina meriter när du lyckats slutföra dina kurser utomlands. Du får instruktioner från Mobility Team om hur och när det ska fyllas i.

SLU accepterar två versioner av Learning Agreement: Online Learning Agreement eller en PDF mall-version. Du måste välja en version, du behöver inte ha båda. Instruktioner för Online Learning Agreement hittar du här, och PDF mallen finner du i MoveON Utbytesportalen när du har antagits till ett utbyte.

När du har studerat utomlands ska du ansöka om tillgodoräknande för att få med utlandsstudierna i din examen. Du hittar mer information på Studentwebben på sidan om tillgodoräknande av utländska meriter. Ansök om tillgodoräknande i Student LADOK.

Utlandsstudier på egen hand

Har SLU inget partneruniversitet som du är intresserad av? Känner att du vill studera utomlands ändå? Tänk på att vara ute i god tid då du själv behöver skaffa all information, hålla kontakten med universitet och myndigheter och själv sköta kursval, ansökan och allting annat.

Nedan kan du läsa punkt för punkt vad du ska tänka på och göra:

 • Ta reda på eventuell kostnad för studieavgift. Vissa universitet inom EU har inga avgifter om du är EU-medborgare.
 • Du ordnar själv med visum, boende, försäkring och annat praktiskt.
 • Ambassader och konsulat eller till dem knutna institut kan ofta hjälpa till med information.
 • Om du vill ha studiemedel behöver du kontrollera att universiteten är erkända eller under statlig tillsyn. Du är ansvarig att ta reda på vad själva utbildningen är värd, d.v.s. om den berättigar till studiemedel och om utbildningen kan tillgodoräknas när du kommer hem.
 • Se till att du är behörig och har tillräckligt med språkkunskaper. Oftast behöver dina gymnasiebetyg översättas. Mall för översättning till engelska finns på skolverkets hemsida.
 • Behöver du en godkänd betygsöversättning kan du söka på kammarkollegiet för auktoriserade översättare. Skicka ALDRIG iväg dina originalbetyg.
 • Eventuella intyg som visar att du har behörighet för högskolestudier kan du få från Universitets- och högskolerådets hemsida (UHR).
 • Kontakta universiteten direkt och be om information och ansökningshandlingar. En del länder har central antagning och andra vill att du ansöker direkt till universitetet - det kan även variera inom ett och samma land.
 • Var noggrann med din ansökan. En ansökan som inte är korrekt eller inkommen i tid kan komma att gallras bort direkt!
 • Det finns ett antal privata institutioner som rekryterar studenter till universitet utomlands. De kan sina universitet och hjälper oftast till med ansökan och allting runtomkring kostnadsfritt eftersom de finansieras av de universitet de rekryterar studenter till. Det innebär att du får betala terminsavgift vid "deras" universitetet.
 • Du bör ansöka om studieuppehåll för den tid som du studerar utomlands.
 • Kanske kan du hitta några stipendier att söka? På nätet finns sammanställningar och företag som mot en avgift gör sökningar.

Kontaktinformation

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se

Har du frågor om utlandsstudier?

SLU:s mobilitetsgrupp informerar om utlandsstudier, nominerar studenter till utbyten, hanterar ansökningar, urval och utbetalningar av resestipendier m.m.

Osäker på hur du kommer igång? Börja med att titta på våra inspelade informationsmöten om utbytesstudier:  

Du är alltid välkommen att kontakta oss eller komma på vår drop-in om du har funderingar om utlandsstudier eller vill få inspiration. Under höstterminen 2021 kan du även boka tider med oss, se lite längre ned

Drop-in tider

Tisdagar och torsdagar kl 12:30-13:30 via Zoom:

1 september är första drop-in tillfället för höstterminen 2022.

https://slu-se.zoom.us/j/64724859300

Passcode: 640585