Hur fungerar utbytesstudier?

Senast ändrad: 07 april 2021

Det finns många sätt att få internationell erfarenhet men det vi arbetar mest med är utbytesstudier. Utbytesstudier förutsätter att SLU har ett avtal med ett annat lärosäte i en eller annan form. I vissa fall ingår stipendium och ibland gäller specifika regler.

Om du vill åka på utbytesstudier är det viktigt att du är ute i god tid och se till att ha en välskriven ansökan. Du måste själv  undersöka om det finns kurser på det utländska lärosätet som du kan läsa och sedan tillgodoräkna dig i din examen vid SLU. Därför är det viktigt att du diskuterar din studieplan med din programstudierektor eller de Erasmuskoordinatorer som finns.

De flesta studenter på de treåriga programmen väljer att åka på utbyte under sitt sista år. För studenter på de längre programmen brukar det passa bäst att göra utbytesstudier under år fyra eller fem.

Du kan ansöka om studiemedel från CSN för dina utbytesstudier. Väljer du dessutom att studera vid ett universitet i Europa som SLU har ett avtal med kan du få stipendium.

Internationella möjligheter inom ditt program

Våra internationella handläggare arbetar tillsammans med bland annat programstudierektorerna för de olika utbildningarna med att ta fram programspår för att visa vilka internationella möjligheter som finns inom ditt program.

Här kan du se vilka utbildningar på SLU som har färdiga programspår. Arbetet med att ta fram programspår för fler program pågår.

Erasmus+ stipendium

Vill du studera vid ett annat europeiskt universitet kan du göra det som Erasmusstudent. Erasmus+ är ett utbytesprogram som finansieras av Europeiska kommissionen. Alla som blir beviljade ett Erasmusutbyte får stipendiet. Det kommer att vara en del blanketter för dig att hålla reda på.

Stipendiet är ett bidrag för att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiet är 375 EUR/ månad för studier i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien och Österrike. För alla övriga europeiska länder är stipendiet 315 EUR/månad. Stipendiet betalas ut innan utbytet börjar.

Nordplus stipendium

Att studera utomlands behöver inte betyda att du måste resa långt bort. Inom Norden och Baltikum finns det stora möjligheter att åka som utbytesstudent inom det som kallas Nordplus. Du kan välja att vara borta mellan 1 vecka och 3 månader och du kan läsa i Norge, Finland, Danmark, Island, Lettland, Litauen eller Estland.

Nordplusuniversitet

Nordplusuniversitet

Institution: FI-University of Helsinki (FI)
Unit: Faculty of Agriculture and Forestry
Contact person: Mikkola, Sari
E-mail: studentexchange@helsinki.fi

Institution: FI-University of Eastern Finland (FI-uef)
Unit: School of Forest Sciences
Contact person: Karvinen, Pauliina
E-mail: pauliina.karvinen@uef.fi

Institution: SE-Swedish University of Agricultural Sciences (SE)
Unit: Division of Educational Affairs
Contact person: Lagerkvist, Gabrielle
E-mail: mobility@slu.se

Institution: IS-The Agricultural University of Iceland (AUI) (IS)
Unit: -
Contact person: Schultze, Christian
E-mail: inter@lbhi.is

Institution: DK-University of Copenhagen (DK)
Unit: Faculty of Health Sciences
Contact person: Fledelius, Anne
E-mail: anne.fledelius@sund.ku.dk

Institution: DK-University of Copenhagen (DK)
Unit: Faculty of Science
Contact person: Rasmussen, Anne Mette
E-mail: nova-coordinator@science.ku.dk

Institution: DK-Aarhus University (DK)
Unit: Faculty of Science and Technology
Contact person: Glerup Thomsen, Mette
E-mail: mgt@au.dk

Institution: LT-Lithuanian University of Health Sciences (LT)
Unit: Veterinary Academy
Contact person: Belicke, Jurgita
E-mail: jurgita.belicke@lsmuni.lt

Institution: LT-Agriculture Academy of Vytautas Magnus University (VMU-AA) (LT-VMU-AA)
Unit: -
Contact person: Liegus, Minvydas
E-mail: minvydas.liegus@vdu.lt

Institution: LV-Latvia University of Agriculture (LV)
Unit: -
Contact person: Bariss, Voldemars
E-mail: voldemars.bariss@llu.lv

Institution: FI-University of Helsinki (FI)
Unit: Faculty of Veterinary Medicine
Contact person: Mikkola, Sari
E-mail: studentexchange@helsinki.fi

Institution: NO-Norwegian University of Life Sciences (NO-NMBU)
Unit: -
Contact person: Nore, Tonje
E-mail: tonje.nore@nmbu.no

Institution: EE-Estonian University of Life Sciences (EE)
Unit: -
Contact person: Tursk, Eda
E-mail: Eda.Tursk@emu.ee


Om du blir tilldelad en utbytesplats inom Nordplusprogrammet så ingår alltid stipendium. Du behöver alltså inte ansöka om stipendiet separat om du planerar att vara borta en hel termin. För att man ska få ett Nordplusstipendium måste du studera på heltid och bo i det land som du studerar i.

 • För en studieperiod längre än en månad är stipendiet på 200 EUR/mån.
 • Du får också ett resestipendium på 330 EUR om du ska åka till Norge, Estland, Danmark, Lettland, Finland eller Litauen och 660 EUR om du reser till Island.
 • Om du är borta en vecka är resestipendiet 400 EUR till alla länder inom Nordplus utom Island, där stipendiet är 730 EUR (2-3 veckor: 470 resp. 800 EUR)

Blankett för att ansöka om Nordplus-stipendium

Kontakta mobilitet@slu.se för mer information.

Läs mer om SLUs utbytesplatser.

Uppehållstillstånd och visum

Om du ska läsa i ett EU-land i mindre än tre månader behöver du inte något uppehållstillstånd eller visum. Du måste däremot ha ett giltigt pass. Om du ska läsa i mer än tre månader har du rätt till uppehållstillstånd. Du ansöker om uppehållstillstånd när du är på plats i det land där du ska studera. Du måste då vara inskriven vid ditt värduniversitet, ha en försäkring och tillräckligt med pengar för att klara ditt uppehälle.

För länder utanför Europa krävs uppehållstillstånd/studentvisum. Kontakta ambassaden eller konsulatet för det land du ska resa till. Du kan dock inte söka uppehållstillstånd förrän du har fått antagningsbesked från det universitet där du ska studera.

Tillgodoräknande av studier utomlands

När du har studerat utomlands ska du ansöka om tillgodoräknande för att få med utlandsstudierna i din examen.

Läs mer på Studentwebbens sida om tillgodoräknande.

SLU har regelbundna informationsmöten där du får veta allt som du behöver veta innan du ansöker.

Försäkringar under ditt utbyte

Under tiden du är på utbyte får du en försäkring som SLU tecknar genom Kammarkollegiet. Den gäller från två veckor före terminsstart till två veckor efter terminsslut.

Läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets hemsida.

Du som åker på utbyte till USA eller Kanada kommer att bli tvungen att betala en försäkring till värduniversitetet. Du kan låna pengar från CSN för den här kostnaden.

Studera med funktionsnedsättning

Det finns goda möjligheter att studera utomlands även för dig som har en funktionsnedsättning. 

Här hittar du information om att studera utomlands med funktionsnedsattning.

Utlandsstudier på egen hand

Har SLU inget partneruniversitet som du är intresserad av? Känner att du vill studera utomlands ändå? Tänk på att vara ute i god tid då du själv behöver skaffa all information, hålla kontakten med universitet och myndigheter och själv sköta kursval, ansökan och allting annat. 

 • Ta reda på eventuell kostnad för studieavgift. Vissa universitet inom EU har inga avgifter om du är EU-medborgare.
 • Du ordnar själv med visum, boende, försäkring och annat praktiskt.
 • Ambassader och konsulat eller till dem knutna institut kan ofta hjälpa till med information. 
 • Om du vill ha studiemedel behöver du kontrollera att universiteten är erkända eller under statlig tillsyn. Du är ansvarig att ta reda på vad själva utbildningen är värd, d.v.s. om den berättigar till studiemedel och om utbildningen kan tillgodoräknas när du kommer hem. 
 • Se till att du är behörig och har tillräckligt med språkkunskaper. Oftast behöver dina gymnasiebetyg översättas. Mall för översättning till engelska finns på skolverkets hemsida. 
 • Behöver du en godkänd betygsöversättning kan du söka på kammarkollegiet för auktoriserade översättare. Skicka ALDRIG iväg dina originalbetyg.
 • Eventuella intyg som visar att du har behörighet för högskolestudier kan du få från  Universitets- och högskolerådets hemsida (UHR).
 • Kontakta universiteten direkt och be om information och ansökningshandlingar. En del länder har central antagning och andra vill att du ansöker direkt till universitetet - det kan även variera inom ett och samma land. 
 • Var noggrann med din ansökan. En ansökan som inte är korrekt eller inkommen i tid kan komma att gallras bort direkt!
 • Det finns ett antal privata institutioner som rekryterar studenter till universitet utomlands. De kan sina universitet och hjälper oftast till med ansökan och allting runtomkring kostnadsfritt eftersom de finansieras av de universitet de rekryterar studenter till. Det innebär att du får betala terminsavgift vid "deras" universitetet.
 • Du bör ansöka om studieuppehåll för den tid som du studerar utomlands.
 • Kanske kan du hitta några stipendier att söka? På nätet finns sammanställningar och företag som mot en avgift gör sökningar.

Kontaktinformation

Sidansvarig: utb-webb@slu.se