Hortonomprogrammet

Publicerad: 26 januari 2023

Den här sidan är till för dig som studerar på hortonomprogrammet.

Från och med läsåret 2018/19 är hortonomutbildningen omstrukturerad till kandidat- och masterprogram. Ändringen påverkar inte dig som redan är antagen till hortonomprogrammet – du fortsätter dina studier enligt ramschemat. Har du frågor om din studieplan och framtiden, kontakta gärna programkoordinatorn.

Sommarjobbare på Jordbruksverket 2020 - lyssna på podcast (studenter från hortonom- och trädgårdsingenjör: odlingsprogrammen)

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför vårterminen 2022 finns följande antal platser lediga:

  • Åk 5: 3 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Examensmöjligheter

Hortonomprogrammet leder till en hortonomexamen vilket är en yrkesexamen. Förutom yrkesexamen, har du möjlighet att ta ut kandidatexamen och masterexamen i biologi eller trädgårdsvetenskap.

För hortonomexamen 300 hp ska du ha godkänt i alla obligatoriska kurser i programmet, samt kandidatarbete och masterarbete i trädgårdsvetenskap eller biologi. Om du har läst kurser vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands, ska du söka tillgodoräknande för hortonomexamen.

För kandidatexamen 180 hp ska minst 90 hp vara i ett huvudområde (biologi eller trädgårdsvetenskap), varav minst 15 hp G2F-kurs och 15 hp kandidatarbete.

För masterexamen 120 hp ska minst 60 hp vara i ett huvudområde (biologi eller trädgårdsvetenskap) på avancerad nivå, varav minst 30 hp masterarbete. Max 30 hp kurser på grundnivå kan ingå i masterexamen.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Hortonomer arbetar ofta som experter som meddelar kunskap mellan myndigheter, odlare och andra aktörer inom trädgårdsbranschen. Det handlar om frukt, bär, grönsaker, växter för inom- och utomhusmiljöer och växter för nya användningsområden. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge råd till odlare, tolka EU-direktiv, göra utredningar och ta fram nya sorter eller utveckla växtskydd i en hållbar inriktning. Hortonomer kan jobba som exempelvis rådgivare, handläggare, konsult, lärare, forskare, odlare, produktutvecklare, biståndsarbetare eller egenföretagare.

Här kan du arbeta

Hortonomer kan arbeta vid till exempel Jordbruksverket, Fritidsodlingens Riksorganisation, kommuner, Länsstyrelser, plantskolor, Hushållningssällskap, LRF Konsult, ICA Frukt & Grönt, Kemikalieinspektionen och SLU.

Se även tips på SLU karriär.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Efter utbildningen kan du läsa fristående kurser vid universitet och högskolor eller bli antagen till forskarutbildning.

Ramschema läsår 23/24

Fakta

  • Programmet ges på svenska på grundnivå och på engelska på avancerad nivå
  • Det engelska namnet på programmet är Horticultural Science Programme.

Kontaktinformation

Programkoordinator - hortonomprogrammet

Salla Marttila, forskare
Inst. för växtskyddsbiologi
Telefon: 040-415522
E-post: salla.marttila@slu.se

Vänd dig till utbildningshandläggaren med frågor om regelverk på programnivå. Karoline Schua, tel: 040-41 5034, karoline.schua@slu.se

Vänd dig till utbildningsadministratören med frågor om LADOK-registreringar, intyg och frågor på kursnivå. Karoline Schua, tel: 040-41 5034, E-mail: karoline.schua@slu.se

För frågor om tillgodoräknande, mejla till tillgodoraknande@slu.se