Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Publicerad: 03 juli 2019
civing-miljovattentek1.png

Information till dig som är student på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt länkar till de dokument som styr utbildningen.

Samarbete med Uppsala universitet

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och ­vattenteknik ges i samarbete med Uppsala universitet. Detta gör programmet unikt när det gäller kursutbud, lärare och forskning. 

Information om programmet

Läs Uppsala universitets information om programmet. 

Mer information

På den SLU-Uppsala universitet-gemensamma programhemsidan finns information för studenter som läser på programmet.

Välkomstbrev

Varmt välkommen till civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik!

Vad kul att du har valt att läsa till civilingenjör i miljö- och vattenteknik! Du har gjort ett utmärkt karriärval. Det finns ett stort behov av miljö- och vatteningenjörer i samhället i dag. Arbetsmarknaden är mycket god. Utbildningen ger dig en helhetssyn på samhällets utnyttjande av mark-, luft- och vattenresurser samt en verktygslåda för att skapa uthålliga lösningar till dagens utmaningar i området.

Miljö- och vattenteknikprogrammet är ett samarbete mellan två universitet, Uppsala universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), och du kommer att läsa kurser på båda universiteten. Detta gör programmet unikt när det gäller kursutbud, lärare och forskning.

Du påbörjar ditt nya studentliv med aktiviteter som är schemalagda av Uppsala teknolog- och naturvetarkår under vecka 35 och 36. Då går du även en förberedande kurs i matematik. På SLU kommer du att få möjlighet att delta i en del studentaktiviteter. Sedan inleds höstterminen med kurserna Introduktion till miljö- och vattenteknik samt Algebra och geometri.

Vi hoppas att du skall ta till vara den tid som väntar dig i Uppsala. Det finns mycket att uppleva! Det är mycket som skall ordnas och många nya miljöer och människor som du kommer att träffa. Många upplever de inledande kurserna som intensiva men vi är övertygade att det går bra om du satsar hårt på studierna från första början.

Information om upprop och mottagande hittar du på Uppsala universitets välkomstsidor. Du kommer även att få möjlighet att delta i en del studentaktiviteter på SLU under vecka 36 och 37 (Småttingveckorna). Du hittar all information som du troligtvis behöver som ny student på SLU på sidan Ny student.

Mer information hittar du på miljö- och vattenteknikprogrammets webbsida riktad till studenter som läser på programmet.

Du är varmt välkommen till Uppsala och speciellt till civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Roger Herbert Programansvarig, Uppsala universitet

Stephan Köhler Programstudierektor, SLU

Schema

Sök ut schema för Miljö- och vattenteknik för olika perioder av läsåret och i olika årskurser.

Kurser

Här har vi samlat de kurser som ingår i civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, både på SLU och på Uppsala universitet eftersom programmet ges i samarbete mellan universiteten.

Alla kurser på programmet 2019/20 (SLU och Uppsala universitet)

Kurshemsidor för kurser som ges på SLU. Klicka på Ramschema och välj läsår.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för programmet. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå. Utbildningsplanen anger bl. a. utbildningens mål och innehåll samt vilken examen programmet leder till.

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Lokala mål för civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik

Självständigt arbete

Alla studenter skriver ett självständigt arbete på 15 hp som avslutning på den tredje årskursen samt ett examensarbete på 30 hp i årskurs fem.

Examenskrav

Examen från civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik utfärdas av Uppsala universitet.

Krav för examen framgår av utbildningsplanen.

Examensbestämmelser

Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet

För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs

  • godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbete)
  • minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbete)
  • alla obligatoriska kurser inom programmet
  • 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.
Preciserade krav för miljö och vattenteknikprogrammet
  • Av de terminsblock som kan läsas i åk 4 och 5 är godkänt resultat från samtliga kurser inom minst två terminsblock obligatoriskt inom examenskravet.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker. Länken går till Uppsala universitets sidor i och med att de ansvarar för detta på civilingenjörsprogrammen.

Fakta

Civilingenjörsprogrammet miljö- och vattenteknik ges i samarbete med Uppsala universitet.

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Master Programme in Environmental and Water Engineering.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Programstudierektor Civilingenjör Miljö- och vattenteknik:

Stephan Köhler, professor
Institutionen för vatten och miljö
stephan.kohler@slu.se, 018-673826

Biträdande programstudierektor Civilingenjör Miljö- och vattenteknik:

Anders Eriksson
Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Bioenergi 
 anders.kg.eriksson@slu.se,018-671528

 

 

Studievägledning för programmet vid Uppsala universitet

studievagledare-w@uadm.uu.se

Kontakta en student - Civilingenjör Miljö- och vattenteknik

Rozbe Bozorgi, student på W-programmet

Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se