Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Publicerad: 11 augusti 2023
Oljedroppar. Kugghjul. Kärnreaktor. Vågor. Svartvit tredimensionell bild.

Information till dig som är student på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. På de här sidorna finner du information om programmet, kontaktuppgifter samt länkar till de dokument som styr utbildningen.

Samarbete med Uppsala universitet

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och ­vattenteknik ges i samarbete med Uppsala universitet. Detta gör programmet unikt när det gäller kursutbud, lärare och forskning. 

Information om programmet 

Läs Uppsala universitets information om programmet. 

Schema

Sök ut schema för Miljö- och vattenteknik för olika perioder av läsåret och i olika årskurser.

Kurser

Här har vi samlat de kurser som ingår i civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, både på SLU och på Uppsala universitet eftersom programmet ges i samarbete mellan universiteten.

Alla kurser på programmet 2023/24 (SLU och Uppsala universitet)

Kurser som ges på SLU: Klicka på Ramschema (nedan i den här sida) och välj läsår.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för programmet. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå. Utbildningsplanen anger bl. a. utbildningens mål och innehåll samt vilken examen programmet leder till.

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Självständigt arbete

Alla studenter skriver ett självständigt arbete på 15 hp som avslutning på den tredje årskursen samt ett examensarbete på 30 hp i årskurs fem.

Examenskrav

Examen från civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik utfärdas av Uppsala universitet.

Krav för examen framgår av utbildningsplanen.

Examensbestämmelser

Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet

För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs

  • godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbete). För studenter som påbörjat sin utbildning från och med hösten 2017 gäller även: Av dessa 90 hp ska minst 10 hp vara på A1F-nivå.
  • minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbete).
  • alla obligatoriska kurser inom programmet.
  • 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.
Preciserade krav för miljö och vattenteknikprogrammet
  • Av de terminsblock som kan läsas i åk 4 och 5 är godkänt resultat från samtliga kurser inom minst två terminsblock obligatoriskt inom examenskravet.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker. Länken går till Uppsala universitets sidor i och med att de ansvarar för detta på civilingenjörsprogrammen.

Ramschema läsår 23/24

Årskurs 1

Biologi

2024-01-15 - 2024-03-19
5,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Avfallshantering

2023-10-31 - 2024-01-14
5,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Val av VA-system

2023-10-31 - 2024-01-14
10,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Vattenresursteknik

2024-02-26 - 2024-03-19
5,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 5

Fakta

Civilingenjörsprogrammet miljö- och vattenteknik ges i samarbete med Uppsala universitet.

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Master Programme in Environmental and Water Engineering.

Relaterade sidor: