Ny sökning
NA0195

Analytiska metoder

Ämnesmässigt innehåll:


Kursen består av två delar:


Del 1: Matematik inkluderar funktioner av en variabel och deras derivator, optimering med en variabel, integraler, funktioner av flera variabler och deras partiella derivator, optimering med flera variabler och optimering under bivillkor.


Del 2: Spelteori för ekonomer inkluderar grundläggande begrepp i spelteori som formell representation av spel, spel på extensiv och strategisk form, enperiodiga och upprepade spel och olika jämviktsbegrepp som till exempel Nash jämvikter.


Genomförande:


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:

Undervisningen består av en föreläsningsserie.


Följande moment är obligatoriska:

Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0195

Läsåret 2023/2024

Analytiska metoder (NA0195-10389)

2023-08-28 - 2023-10-30

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

* Obligatorisk

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronom nationalekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0195 Anmälningskod: SLU-10248 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 50%