Ny sökning
MV0190

Vattenresursteknik

Alla momenten kommer att behandla tillämpningar av geoteknisk, markvetenskaplig och hydraulisk kunskap för dimensionering av olika vattenanläggningar med hänsyn till försörjningskapacitet, stabilitet, säkerhet, underhåll, ekonomi och miljö. I föreläsningar, övningar och studiebesök behandlas:


– vattenerosion; processer, inverkan på odlingslandskapet och infrastrukturen, samt metoder för beräkning och åtgärder för att motverka erosion,


– bevattning och växternas vattenbehov, vatteneffektivitet, bevattningsmetoder och projektering,


– markavvattning: grunder, metoder och projektering, markvattenreglering och miljöeffekter,


– vattenmagasinering och avledning,


– invallning och dämning: projektering och skötsel.


Övningar och inlämningsuppgifter är obligatoriska.


Information från kursledaren

Välkommen till kursen Vattenresursteknik MV0190, 2024!

Här nedan hittar du information inför kursstart.

Vi kommer att dela all information med er via kursens hemsida på Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/10047 . Du kommer också att kunna lämna in dina inlämningsuppgifter via Canvas.

I år kommer du att få en automatisk inbjudan till Canvas när du har registrerat dig på kursen. Det är alltså extra viktigt att du gör en självregistring via Ladok Student som du når från Studentwebbens startsida; https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/studieadministration-i-ladok/ . Kontakta oss så snart som möjligt om du inte kan göra en självregistrering eller har villkor för antagning!

Kurslitteraturen finns i digitalt format på kursens hemsida på Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/10047 . Läs gärna litteraturanvisningarna (se under fliken Litteratur). Genom att läsa litteraturen i förväg har du bättre möjligheter att formulera frågor och delta i diskussioner i samband med föreläsningar och övningar under kursens gång.

Under fliken schema hittar du ett schema för kursen. Titta regelbundet på kurshemsidan; https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/MV0190/30385.2324/Vattenresursteknik/ eller på Canvas-hemsidan för eventuella uppdateringar!

Kursen startar klockan 9:15, måndagen den 26 februari, i sal A241, Biocentrum, med en introduktion av kursinnehållet.

Med vänlig hälsning

Abraham Joel (Abraham.Joel@slu.se) och Ingrid Wesström (Ingrid.Wesstrom@slu.se)

Anmälningskod = SLU-30385
Kurskod = MV0190

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MV0190-30385 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0190

Läsåret 2022/2023

Vattenresursteknik (MV0190-30080)

2023-02-27 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Vattenresursteknik (MV0190-30163)

2022-02-28 - 2022-03-22

Läsåret 2020/2021

Vattenresursteknik (MV0190-30247)

2021-03-01 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Vattenresursteknik (MV0190-30107)

2020-03-02 - 2020-03-22

Läsåret 2018/2019

Vattenresursteknik (MV0190-30103)

2019-03-04 - 2019-03-24

Läsåret 2017/2018

Vattenresursteknik (MV0190-30030)

2018-02-26 - 2018-03-18

Läsåret 2016/2017

Vattenresursteknik (MV0190-30014)

2017-01-16 - 2017-03-19

Läsåret 2015/2016

Vattenresursteknik (MV0190-30202)

2016-01-18 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Vattenresursteknik (MV0190-30114)

2015-01-19 - 2015-03-22

Läsåret 2013/2014

Vattenresursteknik (MV0190-30056)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Vattenresursteknik (MV0190-30117)

2013-01-21 - 2013-03-31

Läsåret 2011/2012

Vattenresursteknik (MV0190-30130)

2012-01-16 - 2012-03-18

Läsåret 2010/2011

Vattenresursteknik (MV0190-30314)

2011-01-17 - 2011-03-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur till kursen Mv0190, 2024

Litteraturen nedan finns i digital form att hämta efter inloggning på Canvas kurshemsida;

Översikt

 • “Climate Change and Land”. An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.
 • “Crops and drops: making the best use of water for agriculture”, FAO.

1. Markavvattning

 • “Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat”, Jordbruksverket Rapport 2018:19, sidor: 12-36.

 •  “Hydrologic and Water Quality Impacts of Agricultural Drainage”, Skaggs et al., sidor: 1-32.

 • ”Miljökonsekvenser av markavvattning och dikesrensning”, Wesström et al., sidor: 12-25, 39-44, 55-63.

 • “Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet”, LRF, 2014, sidor: 7-49, (72-83).

2. Dräneringsprojektering

 • ”Erforderlig dräneringsintensitet”, A. Håkansson, 6 s.

 • ”Täckdikning – för bättre skörd och miljö”, Jordbruksverket Rapport 2018-2, sidor: 5-24.

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 51-54.

 • ”Från idé till fungerande tvåstegsdike - en vägledning”, Jordbruksinformation 16:15, sidor: 7-16.

3. Bevattning

 • “Guidelines for Water Management and Irrigation Development”, FAO, sidor: 36-43.
 • “Technical handbook on pressurized irrigation techniques”, A. Phocaides, sidor: 3-9, 53-57, 133-143.

4. Växternas vattenbehov

 • Selected chapters from: R. G. Allen, L. S. Pereira and M. Smith. 1998. “Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements”. FAO Irrigation and drainage paper 56, sidor: 5-9, 89-127, 132. 

5. Vattenerosion

 • “Methods and Materials in Soil Conservation. A Manual”. J. Charman och R. Gallacher, sidor: 4-14, 37-51, 53-60, 62-67.

6. Hydromekanik – trummor

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 36-47.
 • ”Vägtrummor - Naturens väg under vägen”, Vägverket, 6 s.

7. Dikesunderhåll

8. Magasinering och avledning

 • “Small dams and weirs in earth and gabion materials”, FAO, AGL/MISC/32/2001. Sidor: 59-99.

9. Små vattenmagasin

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 56-58.
 • “Dagvattendammar - Om provtagning, avskiljning och dammhydraulik”, Vägverket, Publikation 2006:115, 52 s.

10. Miljörätt och vattenverksamhet

 • ”Förvaltning av vattenanläggningar – ibland genom en förordnad syssloman”, Jordbruksverket, Jordbruksinformation 2020:5.

Övrigt** material**

 • Åhörarkopior delas ut i samband med föreläsningar
 • Övningsmaterial delas ut i samband med övningar

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Markvetenskap Markvetenskap Teknik
Kurskod: MV0190 Anmälningskod: SLU-30385 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%