New search
MV0190

Water Resource Engineering

In preparation


Information from the course leader

Välkommen till kursen Vattenresursteknik MV0190, 2024!

Här nedan hittar du information inför kursstart.

Vi kommer att dela all information med er via kursens hemsida på Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/10047 . Du kommer också att kunna lämna in dina inlämningsuppgifter via Canvas.

I år kommer du att få en automatisk inbjudan till Canvas när du har registrerat dig på kursen. Det är alltså extra viktigt att du gör en självregistring via Ladok Student som du når från Studentwebbens startsida; https://student.slu.se/studier/utbildningssystem/studieadministration-i-ladok/ . Kontakta oss så snart som möjligt om du inte kan göra en självregistrering eller har villkor för antagning!

Kurslitteraturen finns i digitalt format på kursens hemsida på Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/10047 . Läs gärna litteraturanvisningarna (se under fliken Litteratur). Genom att läsa litteraturen i förväg har du bättre möjligheter att formulera frågor och delta i diskussioner i samband med föreläsningar och övningar under kursens gång.

Under fliken schema hittar du ett schema för kursen. Titta regelbundet på kurshemsidan; https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/MV0190/30385.2324/Vattenresursteknik/ eller på Canvas-hemsidan för eventuella uppdateringar!

Kursen startar klockan 9:15, måndagen den 26 februari, i sal A241, Biocentrum, med en introduktion av kursinnehållet.

Med vänlig hälsning

Abraham Joel (Abraham.Joel@slu.se) och Ingrid Wesström (Ingrid.Wesstrom@slu.se)

Anmälningskod = SLU-30385
Kurskod = MV0190

Course evaluation

The course evaluation is now closed

MV0190-30385 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MV0190

Academic year 2022/2023

Water Resource Engineering (MV0190-30080)

2023-02-27 - 2023-03-21

Academic year 2021/2022

Water Resource Engineering (MV0190-30163)

2022-02-28 - 2022-03-22

Academic year 2020/2021

Water Resource Engineering (MV0190-30247)

2021-03-01 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Water Resource Engineering (MV0190-30107)

2020-03-02 - 2020-03-22

Academic year 2018/2019

Water Resource Engineering (MV0190-30103)

2019-03-04 - 2019-03-24

Academic year 2017/2018

Water Resource Engineering (MV0190-30030)

2018-02-26 - 2018-03-18

Academic year 2016/2017

Water Resource Engineering (MV0190-30014)

2017-01-16 - 2017-03-19

Academic year 2015/2016

Water Resource Engineering (MV0190-30202)

2016-01-18 - 2016-03-27

Academic year 2014/2015

Water Resource Engineering (MV0190-30114)

2015-01-19 - 2015-03-22

Academic year 2013/2014

Water Resource Engineering (MV0190-30056)

2014-01-20 - 2014-03-30

Academic year 2012/2013

Water Resource Engineering (MV0190-30117)

2013-01-21 - 2013-03-31

Academic year 2011/2012

Water Resource Engineering (MV0190-30130)

2012-01-16 - 2012-03-18

Academic year 2010/2011

Water Resource Engineering (MV0190-30314)

2011-01-17 - 2011-03-20

Syllabus and other information

Litterature list

Litteratur till kursen Mv0190, 2023

Litteraturen nedan finns i digital form att hämta efter inloggning på Canvas kurshemsida;

Översikt

 • “Climate Change and Land”. An IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.

 • “Crops and drops: making the best use of water for agriculture”, FAO.

1. Markavvattning

 • “Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat”, Jordbruksverket Rapport 2018:19, sidor: 12-36.

 • “Hydrologic and Water Quality Impacts of Agricultural Drainage”, Skaggs et al., sidor: 1-32.

 • ”Miljökonsekvenser av markavvattning och dikesrensning”, Wesström et al., sidor: 12-25, 39-44, 55-63.

 • “Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet”, LRF, 2014, sidor: 7-49, (72-83).

2. Dräneringsprojektering

 • ”Erforderlig dräneringsintensitet”, A. Håkansson, 6 s.

 • ”Täckdikning – för bättre skörd och miljö”, Jordbruksverket Rapport 2018-2, sidor: 5-24.

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 51-54.

 • ”Från idé till fungerande tvåstegsdike - en vägledning”, Jordbruksinformation 16:15, sidor: 7-16.

3. Bevattning

 • “Guidelines for Water Management and Irrigation Development”, FAO, sidor: 36-43.

 • “Technical handbook on pressurized irrigation techniques”, A. Phocaides, sidor: 3-9, 53-57, 133-143.

4. Växternas vattenbehov

 • Selected chapters from: R. G. Allen, L. S. Pereira and M. Smith. 1998. “Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements”. FAO Irrigation and drainage paper 56, sidor: 5-9, 89-127, 132.

5. Vattenerosion

 • “Methods and Materials in Soil Conservation. A Manual”. J. Charman och R. Gallacher, sidor: 4-14, 37-51, 53-60, 62-67.

6. Hydromekanik – trummor

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 36-47.

 • ”Vägtrummor - Naturens väg under vägen”, Vägverket, 6 s.

7. Dikesunderhåll

8. Magasinering och avledning

 • “Small dams and weirs in earth and gabion materials”, FAO, AGL/MISC/32/2001. Sidor: 59-99.

9. Små vattenmagasin

 • “Hydraulisk dimensionering, VVMB 310”, Vägverket, sidor: 56-58.

 • “Dagvattendammar - Om provtagning, avskiljning och dammhydraulik”, Vägverket, Publikation 2006:115, 52 s.

 10.** Miljörätt och vattenverksamhet**

 • ”Förvaltning av vattenanläggningar – ibland genom en förordnad syssloman”, Jordbruksverket, Jordbruksinformation 2020:5.

Övrigt material

 • Åhörarkopior delas ut i samband med föreläsningar

 • Övningsmaterial delas ut i samband med övningar

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Master Programme in Environmental and Water Engineering Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 12690 SEK Cycle: Master’s level (A1N)
Subject: Technology Soil Science Soil science Technique
Course code: MV0190 Application code: SLU-30385 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Soil and Environment Pace: 100%