Ny sökning
LK0315

Gestaltning genom förvaltning

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av det ömsesidiga beroendet mellan gestaltning och förvaltning av anlagda utemiljöer. Du får bl.a. lära dig mer om hur man gör skötselplaner för parker, bostadsområden och naturlika planteringar. Kursen vänder sig framförallt till studenter på landskapsarkitektprogrammet.Vi strävar efter en så covid-19-säker miljö som möjligt. Det gör att en större del av undervisningen än vanligt kommer att genomföras på distans, inklusive några av exkursionerna som istället kommer att genomföras via Zoom. Andra utomhusbaserade moment kommer med all sannolikhet att genomföras som vanligt – till exempel det avslutande fältarbetet då vi handgripligen förändrar karaktär på ett vildvuxen grönyta i Uppsala.

Information från kursledaren

2020-08-11
Webbseminarium om riktat pedagogiskt stöd till studenter


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0315-10180 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0315

Läsåret 2019/2020

Gestaltning genom förvaltning (LK0315-10042)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Gestaltning genom förvaltning (LK0315-30042)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Kurslitteratur 2020 - är nu överförd till Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0315 Anmälningskod: SLU-10180 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100%