18 aug

Videomöte i Zoom, Alla SLU-campus

Webbseminarium om riktat pedagogiskt stöd till studenter

Du som är antagen till SLU och ska börja hösten 2020 är välkommen till det här informationsmötet om riktat pedagogiskt stöd.

Inbjudan riktar sig till dig som har en dokumenterad funktionsnedsättning och till dig som funderar på om du kan ha behov av eller är berättigad till stöd. Vi kommer att ge allmän information om riktade och generella stöd, hur du ansöker om stöd och vilka vi är. Samordnare för riktat pedagogiskt stöd och bibliotekarier som arbetar med talböcker och språkhandledning kommer att vara med. Du kommer också att kunna ställa frågor.

Du som är reserv är också välkommen att delta. Om du är med på seminariet eller inte påverkar inte din chans att antas.

Du måste anmäla dig senast 16 augustiför att få inloggningsuppgifter till seminariet.

Program

Logga in innan webbseminariet börjar för att kolla ljud och bild. Vi kommer att ha Zoom-rummet öppet från 12:30

13:00 – 14:30 Allmän information för nyantagna studenter om riktat pedagogiskt stöd och allmänt stöd. Tid för frågor.

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla: funka@slu.se senast 16 augusti.

Skriv ”Webbseminarium” i rubrikraden.

Du kommer att få bekräftelse och inloggningsuppgifter till den e-postadress som du ha anmält senast seminariedagen 18 augusti, kl 10:00.

Fakta

Tid: 2020-08-18 13:00 - 14:30
Ort: Alla SLU-campus
Lokal: Videomöte i Zoom
Arrangör: Samordnare för riktat pedagogiskt stöd

Kontaktinformation

Samordnare för riktat pedagogiskt stöd, funka@slu.se