SLU-nyhet

Uppsatstävling om utvärdering!

Publicerad: 11 september 2023

Skriver du uppsats på kandidat-, magister- eller mastersnivå med koppling till utvärdering? Ställ upp i SVUFs uppsatstävling! Bidrag kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till utvärdering.

Om uppsatspriset


Som ett led i dessa strävanden utlyser SVUF för andra gången ett uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (kandidat-/magister-/mastersnivå) med inriktning mot utvärdering vid ett svenskt universitet/högskola under perioden 1 september
2022 – 1 september 2023.


SVUF välkomnar uppsatser från valfri disciplin, så länge de har en tydlig koppling till utvärdering i bred bemärkelse, det vill säga en systematisk process för att bedöma värdet och betydelsen av t.ex. en verksamhet, process eller resultat.


Uppsatsen kan beröra utvärderingar inom specifika sak- eller politikområden, utvärderingens roll i samhället, eller metodfrågor i utvärderingsfältet. Såväl teoretiska som empiriska bidrag är välkomna. Det viktiga är att uppsatsen utvecklar och stärker förståelsen för utvärdering eller utvärderingsliknande aktiviteter och fenomen. Deltagande i tävlingen kan ske genom att
uppsatsförfattarna själva skickar in sina uppsatser, men även handledare eller lärare är välkomna att skicka in ett bidrag å författarnas vägnar. Sänd uppsatsen i pdf-format till info@svuf.nu senast den 1 oktober 2023.


Vinsten består i den sammanlagda prissumman 10 000 kronor, som utbetalas i form av ett stipendium till författaren/-na av den vinnande uppsatsen i samband med SVUFs konferens i Stockholm den 8 december 2023.

Uppsatserna bedöms av SVUFs styrelse bestående av representanter från både näringsliv, högskolor/universitet och myndigheter. Juryn bedömer den praktiska relevansen och vetenskapliga kvaliteten hos varje uppsats i relation till SVUFs intresseområden.

Viktiga datum

  • 1 oktober 2023: sista dag att skicka in tävlingsbidrag.
  • Första veckan i november: vinnaren meddelas på SVUFs hemsida samt via mail.
  • 8 december 2023: prisutdelning på SVUFs konferens i Stockholm.

Vid eventuella frågor kontakta: info@svuf.nu

Fakta:

Svenska utvärderingsföreningen, SVUF, är ett professionellt forum för yrkesverksamma utredare/utvärderare/analytiker. SVUF verkar för att stärka demokratin, förbättra kvaliteten på beslutsunderlag, samt gynna en konstruktiv och kritisk diskussion om utvärdering.

Relaterade sidor: