SLU-nyhet

Årets pristagare utsedda för SLU:s pedagogiska pris

Publicerad: 12 september 2023

Det individuella priset går till Mattias Larsson, universitetslektor vid institutionen för växtskyddsbiologi. Lagpriset tilldelas lärarlaget vid Skogsmästarskolan. Priset delas ut i samband med promotionshögtiden i oktober.

Lärarlaget vid Skogsmästarskolan har framgångsrikt bedrivit ett målmedvetet JLV-arbete och har reviderat alla kursplaner under 2022-2023. Förändringsarbetet har emottagits väl och att kunskapen har ökat i lärarlaget samt att JLV-frågorna nu börjar integreras alltmer i undervisningen. Lärarlaget har också informerat om sitt JLV-arbete och inspirerat andra fakulteter och institutioner, skriver juryn i sin motivering.

Pristagare lagprisetRepresentanter för lärarlaget vid SLU Skinnskatteberg. Foto: Mats Sándor.

– Det är egentligen nu i efterhand, när vi glädjande har blivit tilldelade SLU:s pedagogiska lagpris och fått förmånen att berätta om vår JLV-resa, som vi förstår att vi har gjort ganska mycket. I grunden har vi utgått från SLU:s uppdrag att jämställdhetsintegrera utbildningen, där vi har fokuserat på att integrera JLV-perspektivet i skogsmästarprogrammet och utbildat och involverat både personal och studenter. Efter knappt tre år har både undervisningen och acceptansen för ämnet blivit mycket bättre. Dock är resan inte slut, orättvisorna finns fortfarande, såväl i skogsbranschen som i samhället i stort. Vi måste därför fortsätta bidra till att höja kunskapsnivån och framför allt inge mod att prata om jämställdhet och lika villkor, säger Carina Sándor, universitetsadjunkt vid Skogsmästarskolan.

Får det individuella priset bland annat för sina innovativa undervisningsmetoder

Det individuella lagpriset går i år till Mattias Larsson, universitetslektor vid institutionen för växtskyddsbiologi. Han får priset för sin förmåga att interagera med lärarkollegor och kursledare för att bidra till excellens och kvalitet inom utbildningen. I motiveringen står det att Mattias brinner för att lära ut sin kunskap och att hans undervisning i högsta grad är studentcentrerad. Studenternas stora uppskattning både av Mattias som engagerad och kunnig lärare och av hans innovativa undervisningsmetoder framkommer med imponerande tydlighet år efter år i kursvärderingarna.

Bild på Mattias

– Det jag upplever som allra mest glädjande och värdefullt med utmärkelsen är att den baseras på rekommendationer från studenter såväl som kollegor, och det värmer verkligen att studenterna uppskattar ens insatser. För min del har ett huvudsyfte med undervisningen alltid varit att väcka studenternas intresse för de ämnen som jag undervisar i. Kontakten med studenterna är den viktigaste drivkraften bakom mitt arbete. Att ge studenterna beröringspunkter med ämnet på olika sätt, genom föreläsningar, aktiva inlärningssituationer med demonstrationer, exkursioner och egna aktiviteter är en stor del av pedagogiken.

Med införandet av distansundervisning och digitala media har vi fått möjlighet att utveckla många parallella möjligheter för studenterna att interagera med kursmaterialet och andra deltagare. Jag har turen att arbeta med många duktiga kollegor med olika perspektiv på lärande och pedagogik, som hela tiden ger nya uppslag till lärandemetoder. Återkopplingen från studenterna utgör sen en viktig del av utvecklingen av pedagogiken för att vaska fram lärandemetoder som funkar och uppskattas av de flesta, säger Mattias.

Fakta:

Pedagogiska priset

SLU delar varje år ut ett individuellt pris och ett lagpris pris på vardera 25 000 kronor för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning. Alla vid SLU kan nominera. Nomineringarna sammanställs och handläggs av avdelningen för lärande och digitalisering. Ett underlag skickas till prorektor, PN-ordförande från varje fakultet samt två studentrepresentanter från SLUSS för synpunkter. Handläggaren tar sedan i samråd med prorektor fram ett slutligt förslag till rektorsbeslut utifrån inkomna synpunkter.

Läs mer om Pedagogiska priset.