SLU-nyhet

Delta i Umeå Open Data Climate Challenge

Publicerad: 09 juni 2023
Text: "Umeå Open Data Climate Challenge"

SLU är medarrangör till innovationsutmaningen Umeå Open Data Climate Challenge, där bland annat studenter kan delta och tävla om att vinna priser för de bästa idéerna och applikationerna som accelererar klimatomställningen.

Utmaningen är ett initiativ från Open Data Umeå och Umeå kommun. Målet är att med hjälp av öppna data utveckla idéer och applikationer för att driva och stödja klimatåtgärder i och utanför Umeå. Utmaningen är indelad i följande kategorier: mobilitet och transporter, energi och bebyggd miljö, konsumtion och cirkulär ekonomi, mat och jordbruk samt övrigt.

Individer, lag och organisationer kan ansöka om att delta fram till 2023-08-27. Max sex bidrag kommer att identifieras som slutkandidater och de får därefter åtta veckor på sig (under september och oktober) att utveckla och leverera sina lösningar. En jurygrupp kommer sedan att utse pristagare.

SLU:s data kan användas i utmaningen

SLU bidrar bland annat med data.

– SLU:s miljöanalys genererar mycket data relevant för klimat, klimatförändringar och klimatåtgärder. Vi har också utvecklat olika kartprodukter, baserade på våra data och andra öppna dataresurser, som är relevanta för den här utmaningen. Bland annat kartor över markens kolförråd, och torvförekomst säger Anna-Lena Axelsson, miljöanalyskoordinator vid SLU i Umeå och verksam i Nationellt skogsdatalabb, ett samarbete mellan SLU och Skogsstyrelsen.

I SLU:s miljödatakatalog kan man söka efter data från universitetets miljöanalys som finns öppet tillgänglig på webben. För varje dataset i katalogen finns en kontaktperson angiven, som kan hjälpa till att svara på frågor. Stödfunktionen Miljödatastöd (miljodatastod@slu.se) kan också hjälpa till med frågor om SLU:s data.

Inspiration i SLU-biblioteket i Umeå

Studenter på SLU har stora möjligheter att bidra med kunskap och idéer till utmaningen. I Umeå kan de som är intresserade av att medverka, eller hjälpa andra, bege sig till biblioteket där det finns en inspirationshörna och möjlighet att dela med sig av idéer och tankar på en whiteboardtavla.

Om utmaningen och anmälan

Läs mer om utmaningen och om hur man anmäler sin idé: Umeå Open Data Climate Challenge.

Relaterade sidor: