SLU-nyhet

Stipendium för internationellt examensarbete

Publicerad: 19 december 2023

Nu har du möjlighet att göra fältarbete och samla in data för ditt examensarbete i ett låg- eller medelinkomstland, med ekonomiskt stöd från SLU genom Erasmus.

Cirka tio SLU-studenter kommer under vårterminen 2024 att beviljas stipendiet.

Sök stipendiet senast 18 januari!

Läs mer om stipendiet och ansökan på den engelska sidan.

 


Kontaktinformation

SLU Global stödjer SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se