SLU-nyhet

Pedagogiska priset 2022 tilldelas

Publicerad: 12 september 2022

Nu står det klart vilka som får SLU:s pedagogiska pris för 2022, som delas ut i samband med promotionshögtiden i oktober.

Det individuella priset

Det individuella priset går till Lenka Kuglerová, universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Lenka Kuglerova står framför ett trädFoto: Andreas Palmén.

Juryns motivering

Lenka Kuglerová är en mycket driven och uppskattad lärare med en stark forskningsförankring. Hennes undervisning utmärks av ett starkt personligt engagemang för studenternas lärande, där hon betonar bland annat studentaktivitet, kreativitet och förmåga till reflektion och kritiskt tänkande.

I kurserna följs teoretiska avsnitt ofta upp i praktiska moment som genomförs i samarbete med skogliga aktörer. Förutom kursledaransvar, utveckling av nya kurser samt kunskapsförmedling inom sina specialområden har Lenka även bidragit mycket till ett kontinuerligt förbättringsarbete inom undervisningen genom att utveckla lärarlagens pedagogik och undervisningsmetoder.

"Det känns verkligen fantastiskt"

- Under de senaste åren har jag ägnat enormt mycket tid åt undervisning, kursutveckling och åt studenter för att bli en bra pedagog. Det känns verkligen fantastiskt att bli uppskattad och få ett pris för det. Tiden som krävs för att bli en föredömlig lärare är mycket mer än vad man vanligtvis budgeterar för så jag tänker på detta pris som en underbar kompensation för alla dessa ansträngningar, skriver Lenka i en kommentar.

Lagpriset

Lagpriset tilldelas lärarlaget inom KV-DOV (kliniska vetenskaper- djuromvårdnad) vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Gruppbild på lärarlagetÖvre raden från vänster: Hanna Lundkvist, Josefin Söder, Johanna Penell, Hanna Fischer, Jennie Redander, Sanna Gille. Nedre raden från vänster: Anja Pedersen, Todd Alsing Johansson, Katrin Lindroth, Anna Bergh, Sara Oltegen. Frånvarande: Ann Hammarberg, Klara Smedberg. Foto Mårten Granert-Gärdfeldt. 

Juryns motivering

Lärarlaget inom KV-DOV har framgångsrikt bedrivit kursutveckling av kurser inom djursjukskötarprogrammet så att kvalitén på undervisningen har bibehållits eller förbättrats trots att studentantalet har utökats från 40 till 115 studenter under de senaste 7 åren.

Lärarlaget har ett mycket gott samarbete och samtliga lärare tar egna initiativ till kursutveckling och pedagogiskt nytänkande samt tar ansvar för utvecklingen av programmet som helhet. Lärarlaget är också mycket aktivt i att sprida sina pedagogiska erfarenheter till andra institutioner. Som exempel kan nämnas att deras pedagogiska arbetssätt har presenterats som en ”EDUChat” för SLUs lärare och i poddform, ”EDUTalk”, för att underlätta andra att inspireras av det pedagogiska arbetssättet.

Anna Bergh, representant från lärarlaget, kommenterar priset

- I tider av ökat studentantal och pandemi är vi som arbetslag oerhört glada för att vårt arbete, med att göra undervisning för såväl studenter som undervisande personal så pedagogisk, strukturerad och stimulerande som möjligt, uppmärksammas genom det här priset.

Fakta:

SLU delar varje år ut ett individuellt pris och ett lagpris för "föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning". Totalt inkom 17 nomineringar till det individuella priset samt tre nomineringar till lagpriset. 

Nomineringarna sammanställs och handläggs av avdelningen för lärande och
digitalisering. Ett underlag skickas till prorektor, PN-ordförande från varje fakultet samt två studentrepresentanter från SLUSS för synpunkter. Handläggaren tar sedan i samråd med prorektor fram ett slutligt förslag till rektorsbeslut utifrån inkomna synpunkter.

Läs mer om Pedagogiska priset.